COVID-19

THE POLICIES HAVE BEEN UPDATED AND ARE CURRENTLY BEING TRANSLATED. PLEASE CHECK THE ENGLISH VERSION.


НАСОКИ ЗА ЛАГЕРА САРВАШ & COVID-19 (10 ЮНИ 2022 Г.)

Информацията, свързана с COVID-19, непрекъснато се променя и развива и тези насоки могат да бъдат променени в случай на необходимост в периода между публикуването им и края на сесиите през лятото на 2022 г.

Всяко лято се гордеем, че създаваме вълшебни спомени за нашата общност в лагера Сарваш. Знаем, че предстоящото лято ще изглежда и ще се усеща различно от лятото преди пандемията, но както еврейският народ винаги се е гордеел със способността си да се адаптира към променящите се реалности, така и ние вярваме, че продължаването на еврейското нощно лагерно преживяване е необходимост повече от всякога. Успехът на лагера обаче повече от всякога зависи от това дали всеки от нас ще се ангажира с насоките, определени от експертите и ръководството на лагера.

Тези насоки са разработени въз основа на най-добрите практики на COVID-19, публикувани от CDC, ECDC и Американската асоциация на лагерите (ACA), както и на опита от други лагери, училища и младежки програми, които са работили през последните две години. Научихме колко е важна многопластовата стратегия за смекчаване на последиците, която позволи на лагерите да предотвратят всяко вторично разпространение на вируса COVID- 19 чрез тестване и създаване на по-постоянна среда (с минимален брой хора, които влизат или излизат от лагера). Тези насоки имат за цел да предоставят на семействата и персонала на лагера Сарваш информация за това как адаптираме нашите политики и процедури, за да намалим риска от COVID-19 по време на лагерните сесии. Тъй като информацията се променя и развива, тези насоки също ще отразяват актуалните реалности. 

Признаваме, че независимо от нивото на готовност не можем да гарантираме, че COVID-19 няма да присъства в лагера Сарваш, но сме уверени в способността си да проведем лагера по безопасен и смислен начин. Всъщност работим така, сякаш вирусът ще влезе в лагера. Вярваме, че можем да се погрижим за лагерниците и персонала, ако се заразят със COVID-19, и че можем да изолираме и спрем разпространението на вируса, когато той все пак влезе в лагера. 

В тези насоки ще бъдат разгледани и споделени начините, по които планираме да работим безопасно това лято. Този документ включва широк кръг от теми, включително:

Както вече беше споменато, тези насоки подлежат на промяна. В случай на промяна имате право да се откажете. Това означава, че ако вече сте се регистрирали и сте платили за някоя от нашите сесии и ние променим тези насоки и вие или вашият лагерник вече не можете или няма да можете да спазвате нашия регламент, имате право на известно възстановяване на сумата. Въпреки това, в случай на присъствие, целият регламент трябва да бъде спазван по всяко време.

Молим всички родители и законни настойници да прегледат тези насоки заедно с лагерниците. Силно препоръчваме да прочетете нашите Насоки за COVID-19 в тяхната цялост.  


ОСНОВНИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

Готвейки се за лятото на 2022 г., искаме да споделим нашата философия и подход, за да можем да открием лагера безопасно. Имаме две основни цели, към които се стремим едновременно: 

  1. Да направим всичко възможно, за да обезпечим здравето, безопасността и сигурността на своите лагеруващи, персонал и общност
  2. Осигуряване на смислено преживяване в лагера Сарваш

Основните допускания, изброени по-долу, са основата, върху която бяха създадени нашите насоки COVID-19. Тъй като ситуацията по отношение на пандемията и свързаните с нея насоки продължават да се развиват, ние си запазваме правото да коригираме тези предположения и компонентите на нашите насоки по съответния начин.

  1. Можем да работим безопасно. Научихме се от няколко източника (лагери и събития, които са работили през 2020 г. и 2021 г., CDC, ECDC и ACA), което ни дава увереност в способността ни да приложим цялостна стратегия от многопластови нефармацевтични интервенции, за да работим безопасно в лагера това лято. Ако в който и да е момент организаторите, включително педагогическият персонал, медицинският персонал и други членове на екипа, преценят, че вече не можем да работим безопасно, ние няма да се поколебаем да действаме по съответния начин. 
  2. Нужно е цяло село. Всяко лято разчитаме на задълбочено партньорство със семействата в лагера, но това лято това партньорство ще бъде по-важно от всякога, тъй като безопасността на всички лагерници зависи от стриктното спазване от страна на семействата на тези насоки, включително изискванията преди и след лагера, включително, но не само, специфично поведение преди лагера, тестване с COVID-19, ежедневно наблюдение на симптомите и температурата и докладване на всякакви проблеми, свързани с физическото и психическото здраве.
  3. Изхождаме от предположението, че това е най-доброто, което можем да направим. Тази пандемия създаде множество наративи, отнасящи се до повечето слоеве на обществото. Разбираме, че като с оглед на последните две години, доверието към официалните институции е намаляло и също така разбираме, че много хора в нашите общности са вложили значително време и енергия в това, да могат да се информират и да работят върху своята безопасност и безопасността на семействата си. Приемаме различията в мненията и приветстваме дебата, но това са насоки,  които трябва да се спазват винаги, дажк и да не сте съгласни с тях. Надяваме се, че през следващите години някои или всички разпоредби, свързани с пандемията, могат да бъдат облекчени, но с оглед на текущата година направихме всичко възможно да се посъветваме с първокласни експерти в и извън своите общности, за да определим своя подход. Следването им по всяко време е условие за участие или работа в лагера. В случай на въпроси или коментари, моля, изпратете ни имейл на info@szarvas.camp
  4. Ваксинирането срещу работещите COVID-19 е задължително за лагеруващите и работещите при нас. След като се посъветвахме със специалисти по медицина, решихме да изискваме всички лагеруващи и работещи  при нас да бъдат напълно ваксинирани преди началото на лагера това лято.
  5. COVID-19 ще продължи да предизвиква загриженост за общественото здраве през лятото. Работим в тясно сътрудничество с унгарските национални здравни власти и изхождаме от предположението, че COVID-19 ще продължи да присъства през лятото в общностите, на които служим по света, както и че COVID-19 ще присъства в нашата лагерна общност.
  6. Ще бъдат осигурени подходящи тестове за ранно откриване на вируса сред нашите лагерници и персонал. Смятаме, че тестовете (както бързи антигенни, така и PCR) и консумативите за тях ще бъдат лесно достъпни. За лагерниците и персонала на лагера ще се изисква тестване в деня на пристигане. Ще има допълнителни чести прегледи (тестове) въз основа на вътрешния протокол за тестване на лагера Сарваш.


КУЛТУРА НА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Готови сме да намалим риска от COVID-19 и сме готови да реагираме в случай, че той упражни въздействиевърху нашата общност. Водейки се от международните здравни насоки и препоръки, ние ще намалим риска от това, COVID-19 да влезе в лагера и да се разпространи в него. С помощта на тези насоки ще споделим с вас как те влияят на нашите планове и протоколи за лятото на 2022. Изискваме работещите и лагеруващитеда спазват правилата на  лагера Сарваш. Неспазването може да доведе до отстраняване от лагера.


МНОЖЕСТВО СЛОЕВЕ ПОДОБРЯВАТ УСПЕХА

Изхождаме от предположението, че всяка отделна мярка за превенция има своите силни и слаби страни, но ако натрупаме множество мерки за превенция една върху друга, вирусът ще има коренно по-малко пътища за проникване и разпространение в лагера. Ние планираме нашите дейности и всички аспекти на лагера така, че да се придържаме към следните мерки за превенция:


ОЧАКВАНИЯ ПРЕДИ ЛАГЕРА ПОВЕДЕНИЕ С НИСЪК РИСК 

Всички лагерници и персонал се съгласяват да спазват следното поведение, като започнат да го спазват 10 дни преди пристигането си в лагера. През този период лагерниците, персоналът и членовете на тяхното домакинство ще: 


ТЕСТОВЕ НА COVID-19 

Всички лагерници и персонал трябва да преминат PCR и антигенен тест COVID-19 в деня на пристигане, а след това често да се провеждат тестове в съответствие с вътрешния протокол за тестване на лагера Сарваш. Всички тестове ще бъдат извършени от (и под надзора на) нашия медицински екип и савключени в таксата за участие.

Тестване в деня на пристигането

Възможността да се определи дали вирусът присъства в лагера е от критична важност за поддържане на стабилността на нашата среда без COVID-19. Планираме да правим бърз тест и входящ PCR тест при влизане за цялата общност на лагера след пристигане на място, като резултатите от PCR теста ще са достъпни 24 часа след пристигането, а резултатите от бързия тест в рамките на 15 минути. Моля, уведомете детето си да очаква тези два теста при пристигане. Само лагеруващите и служителите, които предоставят отрицателни резултати от тестове, ще имат право да влязат в лагера – БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ.


НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И СИМПТОМИТЕ 

През 10-дневния период преди пристигането в лагера всички лагерници и персонал трябва да се самонаблюдават за симптоми, свързани с COVID-19, и да проверяват температурата си ежедневно. От всички лагерници и персонал ще се изисква да бъдат напълно без симптоми - без употреба на каквито и да било лекарства - в продължение на поне 72 часа преди пристигането им.


ИЗИСКВАНЕ ЗА ВАКСИНИ

През лятото на 2022 г. не можем да приемем кандидатурата на неваксинирани лагерници илилагерници, чийто протокол за ваксинация не отговаря на нашите стандарти, описани по-горе.


НЕФАРМАЦЕВТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В ЛАГЕРА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ЗАСИЛЕНА ХИГИЕНА 

Дръжките на вратите, дръжките и други често докосвани места ще се дезинфекцират редовно. Обществените бани и общите помещения (напр. трапезарията) ще се почистват и дезинфекцират многократно на ден, съгласно препоръките и указанията на ECDC и СЗО. Всяко пространство и зона от програмата, която използваме в лагера, ще има и собствен спрей с дезинфектант. В лагера Сарваш се използват дезинфектанти, които са ефективни срещу COVID-19. 

Всички членове на общността на лагера Сарваш ще получат инструкции за хигиенни мерки, като например етикет за кашляне и кихане и хигиена на ръцете, с изискването да почистват ръцете си със сапун и вода или одобрен дезинфектант за ръце преди и след всички периоди на дейност, хранене и други взаимодействия с голям брой хора. Броят на пунктовете за дезинфекция на ръцете в целия лагер ще бъде увеличен, за да се спазят подобрените протоколи.

Персоналът ще премине допълнително обучение за усъвършенстване на процедурите за хигиена и дезинфекция.


ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЛАГЕРА 

Това лято лагерът Сарваш ще работи като затворен кампус, което означава, че след като нашите лагерници и персонал пристигнат, няма да им бъде позволено да напуснат, със следните изключения: 

Преди да влязат в лагера, всички тези хора ще преминат през здравен преглед и проверка на температурата и ще трябва да носят маска за лице през цялото време на престоя си в лагера.

През лятото на 2022 г. няма да има родителски ден.

Също така имаме предвид, че на лагерниците и/или членовете на персонала може да се наложи да напуснат лагера, например за да потърсят допълнителна медицинска помощ. Ние внимателно ще посрещнем тези членове обратно в общността, стига да са носили подходящо покривало за лице, да са спазвали физическа дистанция и рискът от излагане на риск да е бил минимален. Медицинският персонал може да изиска допълнителни изследвания.


ЕЖЕДНЕВНИ ЗДРАВНИ ПРЕГЛЕДИ 

Персоналът ни ще бъде обучен как да извършва ежедневни прегледи по COVID-19 и всеки лагерник ще преминава ежедневен преглед. Всеки, който съобщи за симптом на COVID-19, ще бъде посетен от медицинския персонал за по-нататъшна оценка. Изследване за COVID-19 ще има (почти) всеки ден.


СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ 

Възможността да се определи дали вирусът е наличен в лагера е важен компонент за поддържане на стабилна среда, свободна от COVID-19. Екипът на лагера "Сарвас" и медицинските съветници работиха усилено за създаването на вътрешен протокол за тестване. Лагерниците и персоналът ще бъдат тествани редовно въз основа на този протокол. Всички тестове ще се провеждат от (и под надзора на) нашия разпределен медицински екип.

Ще се използват следните тестове: 

Назофарингеален (NP) PCR (пробата за изследване се взема с назофарингеален тампон). 

Тестът открива вирусната РНК на SARS-CoV-2 чрез технологията RT-PCR в реално време (NAAT).

Като се има предвид клиничната ефективност на NP PCR, той има много висока чувствителност и положителна прогностична стойност за откриване на COVID19, така че е оптимален тест за скрининг. Той също така има много висока специфичност и отрицателна прогностична стойност, така че е оптимален тест и за диагностика. 

SALIVA BASED PCR (пробата за изследване се взема чрез комплект за самостоятелно вземане на проби по време на процеса на самостоятелно вземане на проби).

PCR на базата на слюнка дава възможност за алтернативен метод за вземане на проби. Процесът, базиран на самостоятелно вземане на проби, е оптимален в случай на често вземане на проби.

РАПИДЕН АНТИГЕН (изследването се основава на проба от слюнка, взета с комплект за самовзривяване по време на процеса на самовзривяване). 

Тестът открива вирусния антиген на SARS-CoV-2 чрез качествен мембранен имунен анализ (RAT lateral flow). Въпреки тези ограничения в чувствителността антигенното изследване има своите силни страни, тъй като има висока специфичност, дава алтернативен метод за вземане на проби и осигурява бърз резултат на място с ограничена чувствителност. 

Ние ще работим заедно с нашия медицински екип и ще използваме най-добрите практики, за да определим кога да прилагаме тези тестове. Всеки, за когото е установено, че трябва да се направи тест COVID-19, ще бъде поставен под карантина, докато станат известни резултатите. Тяхната група ще продължи лагерното програмиране. 

Лагерът си запазва правото да поиска от всеки член на нашата общност, който проявява симптоми на COVID-19, да бъде тестван, за да се изключи наличието на вируса.

Ако по време на лагера се появят симптоми на вируса, лагерникът ще бъде изолиран и ще бъде тестван с COVID PCR от нашия медицински персонал. Резултатите от теста се очакват в рамките на 24-36 часа от лабораторията. Ако резултатът от теста е отрицателен, лицето ще остане в Здравния център, докато симптомите му се подобрят в съответствие със съществуващите правила на лагера.

Когато е необходимо, личните дати на лагеруващия, свързани със здравословното му състояние, ще бъдат обработвани от нашата лаборатория-партньор, която извършва тестовете, свързани с COVID-19. Поддържайки кандидатурата на детето за участие в лагера, опекунът се съгласява фондация JDC Hungary да обработва и препреща данните на лагеруващия към лабораторията, която извършва тестовете, свързани с COVID-19.

ИЗОЛАЦИЯ И КАРАНТИНА

Ще запазим няколко празни стаи, които ще действат като временни карантинни зони в лагера, ако се наложи да поставим под карантина лагеруващ или работещ в него, при когото са налице симптоми на COVID-19. Сивата зона ще служи за временна, червената зона за постоянна изолация. 

В случай на поява определени медицински симптоми местният медицински екип (осигурен от клиента) трябва да реши, дали в случая следва да бъде направен тест за COVID-19 или не. На първо време трябва да се използва бърз антигенен тест, а назофарингеален PCR се препоръчва като потвърждение като втора стъпка. В случай на положителен резултат, лицата, които са били във връзка със засегнатите, трябва да се подложат на тези два теста. Положителните случаи могат да бъдат внимателно проследени посредством PCR тест, използващ слюнка. Пациентите с какъвто и да е положителен резултат трябва да бъдат изолирани в червената зона (постоянна изолация), а пациентите, чакащи PCR потвърждение след отрицателен RAT тест, трябва да бъдат изолирани в сивата зона (временна изолация). В зелената зона (без изолация) могат да останат само участници с отрицателен резултат от скрининг тест или с отрицателен резултат след симптоматично/контактно изследване.

Пациентът може да бъде приет в общността, ако симптомите му отзвучат и са изминали 7 дни от тяхната поява. Ако заразеното с COVID-19 лице няма температура и дихателните му симптоми са изчезнали на 4-ия ден от изолацията, може да се направи бърз Ag тест на 5-ия ден и лице може да бъде освободено от изолация.

Изолирането на заразени индивиди без симптоми може да бъде прекратено на 7-ия ден от датата на потвърждение на инфекцията, положителен PCR или бърз Ag тест. Заразено лице без симптоми може да бъде подложено на бърз Ag тест на 5-ия ден от датата на теста, потвърдмл инфекцията, и при отрицателен резултат изолираното лице може да бъде освободено.

КОМУНИКАЦИЯ

През цялото лято, освен нашите редовни публикации в социалните медии, ще предоставяме специализирана комуникация във връзка с D-19, ако е необходимо. Ще предупредим семействата, ако при вашия лагеруващ се проявяи симптоми или той получи положителен тест за COVID-19, а също така ако вашият лагеруващ биде изолиран поради горните опасения. Моля, имайте предвид, че от нас се изисква да уведомим местните здравни служители, ако има положителни случаи; уверяваме Ви, че ще запазим поверителността и ще разкриваме лична информация само когато е необходимо.

ГРУПИ 

В лагера Сарваш дневният график и програмата ни винаги са били ориентирани към дейностите на група лагерници (обикновено 10-16 лагерници с двама души персонал). Групата е като най-близкото семейство; членовете ѝ не трябва да носят маска, когато са един около друг.

Основният персонал, който подпомага цялостното функциониране на лагера (Основен екип, Поддържащ екип и др.), ще общува с групите само навън или в добре проветрени вътрешни помещения по време на лагера. Лагерниците и персоналът нямат право да влизат в жилищните помещения на никоя друга група, с изключение на персонала по поддръжката и домакинството, който ще влиза само докато каютите са свободни. Ръководителите на отделите ще ръководят мадрихите (ръководителите на групи), които наблюдават няколко групи. 


БУТИЛКИ ЗА ВОДА И ФОНТАНИ ЗА ПИЕНЕ

Участниците в лагера ще получат бутилка за вода (препоръчва се етикетиране), която да използват през целия ден. В лагера ще има станции за зареждане с вода, където лагерниците ще могат да пълнят бутилките си.


ПРОГРАМА НА ЛАГЕРА 

В момента усилено разработваме програма, която да отговаря на критериите ни за забавно, радостно и ангажиращо лагерно преживяване за това лято. Знаем колко важно и значимо ще бъде преживяването на лагерниците това лято след две години на постоянна промяна в рутината, физическо отдалечаване и общуване, ограничено до седене пред екраните. 

За да постигнем това, ще трябва да направим някои поправки в начина, по който предоставяме някои от своите програми, както е описано подробно в тези указания. В допълнение, ние ще останем гъвкави по отношение на изготвяне на програмите за това лято и ще бъдем готови бързо да ги променим, изхождайки от нуждите и интересите на своята лагерна общност. Проучваме как всяка дейност може да се наложи да бъде изменена, с цел да се направи всичко за здравето и безопасността на нашата лагерна общност. Всяка област на дейност ще има планове изменени така, че да следват всички правила на ECDC и СЗО и препоръките на медицинския персонал, назначен от нас.


ДНЕВЕН ГРАФИК 

Лагеристите ще продължат да се възползват от комбинация от групови дейности, дейности на ниво звено и свободно избрани дейности.


ХРАНЕНЕ 

Лагерниците ще се хранят заедно през по-голямата част от времето, но не през цялото време, в трапезарията.


ШАБАТ 

Шабат ни свързва като еврейска общност. Събирането в петък вечер е най-важното събитие за нас на всяка сесия. Това лято няма да е по-различно. Проучваме редица варианти, които ще ни позволят да постигнем това по начин, който ни позволява да изпълним традициите си за Шабат, по безопасен и отговорен начин. Това може да включва няколко шабатски служби. Ще споделим повече информация за това как ще изглежда нашето шабатско преживяване по-близо до началото на лятото.


ПРОГРАМИРАНЕ НА ЦЕЛИЯ ЛАГЕР 

Програмите за целия лагер (обикновено вечерни) създават едни от най-незабравимите спомени. Това лято все още планираме да предлагаме нашите характерни програми за всички лагери. Въпреки че някои от тях може да са адаптирани, те ще бъдат също толкова незабравими. От сега до началото на лагера нашият програмен екип ще работи, за да запази уникалния дух на тези преживявания, като същевременно балансира изискваните най-добри практики в областта на здравето и безопасността.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОХЛАЖДАНЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕД ЛАГЕРА)

Въпреки усилията ни, някои лагерници или служители могат да се върнат у дома заразени с вируса, независимо дали имат симптоми или не. Защитата на нашите общности е от изключителна важност, затова трябва да се спазват следните процедури за охлаждане след лагера:

АНУЛИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

Основната политика за анулиране на лагера е следната:

ДОБАВКА ЗА ПРАВИЛА ЗА АНУЛИРАНЕ НА COVID-19:

Правото на ЕС за защита на потребителите не регулира условията и последствията от отмяна на спортни и културни събития.

Лагеруващите, които се заразят с COVID-19 преди началото на лагера, имат право само на обезщетение въз основа на основните правила за анулиране, както е описано по-горе. 

Лагеруващите, които се намират под карантина в лагера Сарваш или са върнати у дома поради положителен тест за COVID-19, няма да имат право на възстановяване на сумата.

Като общо правило, ако лагерът Сарваш не е достъпен, защото например е бил поставен под карантина или е въведена забрана за пътуване в Унгария, имате право на пълно възстановяване на свояиа такса участие. Същото важи и за отмяна на лагера Сарваш от организаторите по всяко време на подготовката.

Молим да имате предвид, че в някои общности допълнителните разходи (например пътуване, храна за изпът, застраховка и т.н.) не са включени в политиката за възстановяване на суми на лагера Сарваш и организаторите не носят отговорност за анулиране на полети, пътувания или забрани и разпоредби на съседни страни по време на вашето пътуване.

Силно насърчаваме всички свои участници да имат застрахователна полица, която може да покрива форсмажорни събития (като епидемия от COVID-19) и Ви дава право на пълно/частично възстановяване на средства във връзка събития, както и пътни разходи.

Законодателството на страната може да предвиди, че когато анулирането или ограниченията на предоставянето на услуги се дължат на форсмажорни обстоятелства като епидемията от COVID-19, потребителите не са длъжни да плащат за услугата, но също така нямат право да искат обезщетение за допълнителни разходи или щети, които могат да произтекат от ситуацията.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ

През идните седмици ще продължим да наблюдаваме отблизо развитието на пандемията, което включва общия брой случаи и процента на положителни резултати в районите, от които пристигат нашите лагеруващи, както и всяка поява на нов вариант на пандемията. Ако тази информация ни застави да добавим или премахнем протоколи, ние ще ги споделим пряко с вас по електронна поща.