Impressum

Организаторът на лагера: Фондация JDC Унгария (ул. "Сп. 12", 1075 Будапеща, Унгария).

Ако имате коментари или забележки относно уебсайта, моля, свържете се с нас на имейл MirceaCe@jdc.org.

Цялото съдържание на този уебсайт принадлежи на JDC Hungary Foundation / Szarvas International Jewish Youth Camp. Копирането и / или разпространението на всяка част от страницата по какъвто и да е начин или техника трябва да бъде разрешено от JDC Hungary Foundation / Szarvas International Jewish Youth Camp. Съдържанието и дизайнът на уебсайта са защитени от международното и унгарското законодателство.

Ние си запазваме правото да променяме съдържанието.