Datumi i cene

U 2023 svaka smena traje dvanaest dana, od nedelje do petka. 

SARVAŠ 2023. — datumi smena:

I smena: 25. juna–7. jula 2023
II smena:  9–21. jula 2023
III smena: 23. jula–4. avgusta 2023
III smena: 6.–18. avgusta 2023

Cene - Sarvaš 2023

Puna cena kampa za jednu osobu iznosi više od 1000 USD, ali uz pomoć naših velikodušnih donatora, većina naših zajednica plaća znatno manje. Molimo kontaktirajte vaše lokalne koordinatore za više informacija o smanjenoj ceni.

Međutim, ako možete priuštiti, molimo Vas da platite punu cenu, ili onoliko koliko možete, kako biste omogućili i drugoj deci koja nisu u materijalnoj mogućnosti da prisustvuju (za više informacija, molimo Vas da se obratite lokalnom koordinatoru)

Molimo kontaktirajte vaše lokalne koordinatore za više informacija načinu plaćanja.

Molimo budite u kontaktu sa vašim lokalnim koordinatorima kako biste dobili sve potrebne informacije o putovanju, vremenu polaska...