Dodatna zabava

Art
Mesto gde se održavaju umetničke radionice. Nalazi se u zadnjem delu kampa

Aš Lajla
Noćna aktivnost koja testira hrabrost

Beit David
Jadna od zgrada u kampu, u kojoj se nalaze prostorije za različite aktivnosti i sinagoga

HanihKamper/učesnik

Challenge Park
Tim bilding prostor u kampu, koji učesnici koriste uz nadzor obučenog osoblja ili madrihima

China Town - kineska četvrtNekoliko pagoda u tipičnom kineskom stilu pored Kupole; tri kuće okružuju manju, natkrivenu površinu, koja je takođe pogodna za aktivnosti

Veštačka stena
Dva veštački izgrađena zida sa hvataljkama za ruke i noge; može se koristiti samo pod nadzorom obučenog osoblja

Galil
Grupa za učesnike između 10 i 12 godina

Golan
Grupa za učesnike između 13 i 15 godina

Hermon
Najstarija grupa, za učesnike između 16 i 18 godina

Imaterem
("Sala za molitvu") ogromna dvorana pored trpezarije, koja se, uprkos svom nazivu, koristi prvenstveno za grupne programe, kao što je hora (ples)

Klub
Dve manje prostorije u zadnjem delu kampa, pored Arta

Unithead
Član osoblja koji je odgovoran za vaspitače jedne grupe (unit); deluje kao nadzor i mentor za njih

Kupola
Klimatizovana sportska dvorana u kampu koja se, zahvaljujući svojoj veličini, koristi za sve velike programe koji su namenjeni svim učesnicima. 

Learning Center - centar za učenjeSoba u Beit Davidu koja je dobila ime po igračkama i igrama koje su pronađene u njoj, kao i zbog aktivnosti koje se tamo održavaju. Uz pomoć posebnih igara, kamperi mogu na jedinstven način učiti o Judaizmu.

Madrich
Obučeni vaspitač grupe. Svaka grupa najčešće ima dva vaspitača.

Madrich Time
Grupna aktivnost kojiu vode madrichim. Glavni fokus ove aktivnosti jeste zajedničko druženje i tim bilding. 

Makabijada
Veliko sportsko takmičenje celog kampa. Olimpijada kampa. 

Mifi
Grupno razbuđivanje između buđenja i Mifkada - najčešće neka lagana igra

Mifgaš/im"Sastanak/ci" grupa koje dolaze iz različitih država. Zajednička aktivnost učesnika iz dve ili više država koja ima za cilj upoznavanje i približavanje međusobnih kultura

Mifkad
Jutarnje okupljanje celog kampa za početak dana u kampu.

Negev
Najmlađa grupa, za učesnike između 6 i 9 godina

Peula
Raznovrsne interaktivne edukativne aktivnosti koje podučavaju o temi kampa.

Pardes
Serija aktivnosti koje su po uzoru na Peula, a kamperi sami biraju temu od nekoliko ponuđenih. 

Projekat
Serija aktivnosti, koje pokrivaju oko 20-25 različitih mogućnosti, stariji kamperi biraju jednu na početku smene. Oblasti su od pisanja novina, snimanja filmova do raznih plesova, muzike ili umetnosti

Szarvas Times
Časopis kampa, koji priređuju kamperi. Uglavnom izlazi dva puta tokom svake smene.

Talent Šou
Veliki kamperski šou gde učesnici predstavljaju svoje talente. 

Pesme

Haydiduda
Haydiduda-duda-hey x4 Number one - just for fun
Haydiduda-duda-hey x2
Number two - just for you
Haydiduda-duda-hey x2
Number three - just for me
Haydiduda-duda-hey x2
Number four - like before
Haydiduda-duda-hey x2
Number five - come alive!
Haydiduda-duda-hey x2
Number six - disco mix
Haydiduda-duda-hey x2
Number seven - like in heaven
Haydiduda-duda-hey x2
Number eight - contemplate
Haydiduda-duda-hey x2
Number nine - same old line
Haydiduda-duda-hey x2
Number ten - sing again
Haydiduda-duda-hey x2
Number eleven - back to heaven
Haydiduda-duda-hey x2
Number twelve - like an elf
Haydiduda-duda-hey x2
Number thirteen - like a queen
Haydiduda-duda-hey x2
Number fourteen - like a drunk queen
Haydiduda-duda-hey x2
Number fifteen - like Bruce Springsteen
Haydiduda-duda-hey x4

Baby Shark
Baby Shark x4
Mama Shark x4
Daddy Shark x4
Papa Shark x4

Went to swim x4
Saw a shark x4
Start swim faster x4
Shark attacked x4
Lost a leg x4
Call 9-1-1 x4
Was too late x4
Went to heaven

Reincarnation as a... Baby Shark...

Wishy Washer Woman

Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Washin' her clothes She goes ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah That's how the washer woman washing her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Dryin' her clothes She goes sh ha sh ha sh ha sh ha That's how the washer woman drying her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Foldin' her clothes She goes (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) That's how the washer woman folding her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Smelling the rose She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* That's how the washer woman smelling the rose
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Typing her notes She goes *cin* *ska* *cin* *ska* *cin* *ska* *cin* *ska* That's how the washer woman typing her notes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Saying goodbye She says *good* *bye* She says *good* *bye* She says *good* *bye* She says *good* *bye* That's how the washer woman saying goodbye

My name is Joe

Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and no kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your right hand
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and one kid One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your left hand
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and two kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your right leg
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and three kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your left leg
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and four kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your head
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and five kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your whole body
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and six kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said YES.

Jevrejske pesme

Amen

Bitfila - Amen
Sheola - Amen
Kol hanshama tehalel Ya - Amen
Veten birkat shalom ushmor al betenu Karev otanu lachalom shebetochenu Ten tamid bracha bemaasey yadenu Ptach libenu shetamid nashir lecha.
Elohai - Amen Tikvotai - Amen Atof otanu beahava - Amen
Ten lanu chayim ushmor alenu Ten shetitgashem ahavatenu Ten lanu bracha ha'er panenu Ptach libenu shetamid nashir lecha.
Laolam - Amen Lechulam - Amen Chazek et ruach ha'adam - Amen Bitfila - Amen Lashalom - Amen Kol hanshama tehalel Ya - Amen.

Hine Ma Tov

Hineh ma tov uma na'im
Shevet achim gam yachad

Adon Olam

Adon olam, asher malach, beterem kol, yatzir nivra. Leet naasah vecheftzo kol, azai melech shemo nikra.
Veacharey kichlot hakol, levado yimloch nora. Vehu haya, vehu hoveh, vehu yihyeh betifara.
Vehu echad, veeyn sheni lehamshil lo, lehachbira. Beli reishit, beli tachlit, velo haoz vehamisrah.
Vehu Eli, vechai goali, vetzur chevli beet tzarah. Vehu nisi umanos li, menat kosi beyom ekra. Beyado afkid ruchi beet ishan veairah. Veim ruchi geviyati, Adonai li velo ira.

David Melech Israel

David melech Israel
Chai, chai vekayam

Oseh Shalom

Oseh shalom bimromav
Hu ya'aseh shalom aleynu
V'al kol Israel
V'imru, imru amen

Szarvas Times

2009 - Spring

Szarvas Times

2009 - Summer

Szarvas Times

2011 - Spring

Szarvas Times

2012 - Winter 1


Szarvas Times

2012 - Winter 2

Szarvas Times

2012 - Summer

Szarvas Times

2013 - Summer

Szarvas Times

2013-2014 - Winter


Szarvas Times

2014 - Spring

Szarvas Times

2015 - Spring

Tikkum Olam

2013 - Summer