Pravila i preporuke

Izuzetno smo posvećeni održavanju Sarvaša kao sigurnog i bezbednog okruženja za naše kampere i osoblje. Uz prijavu za Sarvaš kamp, svi roditelji, osoblje i kamperi prihvataju eksplicitni kodeks ponašanja i sva pravila i propise u kampu.

Neprihvatljivo ponašanje i izbacivanje iz kampa

Sledeća ponašanja su strogo zabranjena i kršenje bilo kog od njih će dovesti do trenutnog izbacivanja iz kampa:

Sledeća ponašanja su takođe veoma ozbiljno shvaćena i kršenje bilo kog od njih može dovesti do trenutnog izbacivanja iz kampa, ili u drugih ozbiljnih posledica:

U SLUČAJU IZBACIVANJA IZ KAMPA, SVE TROŠKOVE PUTOVANJA SNOSI PORODICA ILI ZAJEDNICA UČESNIKA. 

U slučajevima kada roditelji ne mogu lično da pokupe dete da bi ga odveli kući, onda im je potrebno da imenuju drugu odraslu osobu koja će biti odgovorna za dete u ovim okolnostima.

Molomo obratite pažnju

Posete kampu

Dozvolu za posetu kampu može dati samo direktor kampa. Posetioci koji su dobili to odobrenje, mogu boraviti unutar kampa samo sa zvaničnom karticom koju dobijaju od obezbeđenja kampa po prijavljivanju svog dolaska.  

Zdravlje, sigurnost i osiguranje

Ostalo...