Ostale informacije

Izuzetno smo posvećeni održavanju Sarvaša kao sigurnog i bezbednog okruženja za naše kampere i osoblje. Uz prijavu za Sarvaš kamp, svi roditelji, osoblje i kamperi prihvataju eksplicitni kodeks ponašanja i sva pravila i propise u kampu.

Neprihvatljivo ponašanje i izbacivanje iz kampa

Sledeća ponašanja su strogo zabranjena i kršenje bilo kog od njih će dovesti do trenutnog izbacivanja iz kampa:

 • Posedovanje ili konzumiranje alkoholnih pića.
 • Posedovanje ili konzumiranje droge

Sledeća ponašanja su takođe veoma ozbiljno shvaćena i kršenje bilo kog od njih može dovesti do trenutnog izbacivanja iz kampa, ili u drugih ozbiljnih posledica:

 • Pušenje: kamp je nepušački i pušenje u bilo kom trenutku tokom trajanja kampa, uključujući i na putovanju i izletima, je strogo zabranjeno
 • Napuštanje kampa bez dozvole
 • Ponašanje koje ozbiljno remeti zajednicu i/ili ugrožava sigurnost drugih ili njih samih

U SLUČAJU IZBACIVANJA IZ KAMPA, SVE TROŠKOVE PUTOVANJA SNOSI PORODICA ILI ZAJEDNICA UČESNIKA. 

U slučajevima kada roditelji ne mogu lično da pokupe dete da bi ga odveli kući, onda im je potrebno da imenuju drugu odraslu osobu koja će biti odgovorna za dete u ovim okolnostima.

Molomo obratite pažnju

 • Sarvaš kamp ne snosi nikakvu odgovornost za lične stvari učesnika tokom njihovog boravka, osim u sličaju kada su one odložene u sef, što i toplo preporučujemo. 
 • Kamperi će biti finansijski odgovorni za svako namerno oštećenje imovine koju prouzrokuju svojim ponašanjem
 • Usluge kampa mogu koristiti isključivo učesnici kampa.
 • U skladu sa medicinskim regulativama, nije dozvoljeno držanje životinja u kampu. 
 • Pošto su kuhinja i trpezarija u kampu košer, nije dozvoljeno unošenje nikakvih namirnica, koje nisu košer u ove prostorije. Iznošenje hrane iz trpezarije moguće je isključivo u plastičnim posudama.

Posete kampu

Dozvolu za posetu kampu može dati samo direktor kampa. Posetioci koji su dobili to odobrenje, mogu boraviti unutar kampa samo sa zvaničnom karticom koju dobijaju od obezbeđenja kampa po prijavljivanju svog dolaska.  

Zdravlje, sigurnost i osiguranje

 • Tokom celog perioda trajanja kampa, kamp je osiguran generalnim i osiguranjem od nesreća za sve učesnike i osoblje kampa. Ono pokriva nesreće i oštećenja koje nastane unutar kampa, kao i sve aktivnosti van kampa koje su pod nadzorom rukovodstva kampa. Sarvaš ne preuzima odgovronost za ono što nije u gore pomenutim okvirima.
 • Regulative kampa su u saglasnosti sa zakonima mađarskog ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – Nacionalna služba za javno zdravlje) i HACCP (Analiza Opasnosti i Kritičnih Kontrolnih Tačaka)
 • Kako bi svi učesnici došli i otišli iz kampa zdravi, zahtevamo da svi kamperi posete svog pedijatra nedelju dana pre početka semene i zatraže medicinsko uverenje koje potvrđuje da je kamper zdrav i može posećivati javna mesta. Svaki učesnik treba sa sobom da ponese polisu zdravstvenog osiguranja koje predaje po dolasku vođamna svoje grupe.  

Ostalo...

 • Trudimo se da u kampu živimo i među učesnicima podstičemo svest o ekološkoj održivosti Na primer, materijali koji se koriste na našim programima čuvaju se i ponovno koriste na ekološki prihvatljiv način.
 • Kamperima se savetuje da ne donose mobilne telefone ili druge dragocenosti (npr. Uređaje za elektronske igre), jer mi ne možemo preuzeti odgovornost za njih! U kampu postoji sef u kojem kamperi mogu staviti svoje dragocenosti uz pomoć svog madriha

Koliko dugo traje jedna smena?

Smene traju 12 dana, svaka od njih traje od nedelje do petka.

Koliko dece je u jednoj smeni? U jednoj grupi? U sobi?

U svakoj smeni učestvuje između 400 i 450 dece iz različitih država. Grupe su formirane na osnovu država iz koje dolaze učesnici i na osnovu starosti. Broj dece u svakoj grupi zavisi od ukupnog broja dece koja dolaze iz iste zemlje. Deca su smeštena u sobama po četvoro/šestoro/osmoro/dvanaestoro.

Kakav je smeštaj?

Raspolažemo sa tri različite vrste smeštaja koji mogu da prime između 4 i 12 dece. Deca se smeštaju u sobe u zavisnosti od veličine grupe, njihovog pola i željene lokacije zemalja/grupa. To su jedini faktori koji utiču na tip smeštaja u kojem se nalaze učesnici i trudimo se da svi dobiju isti nivo nege i usluga.

Ko nadgleda moje dete tokom dana?

Većinu vremena kamperi provode zajedno sa svojim madrichim (vođama grupa). Madrichim se obučavaju u svojim lokalnim zajednicama. Pored toga, tu su i iskusni viši kadrovi JDC-a, Unit Head-ovi, koordinatori, profesionalni facilitatori, doktori, medicinske sestre i spasioci, koji nadgledaju decu.

Koji je odnos vaspitača i dece u grupi?

Kolika će biti grupa i koliko će vaspitača imati zavisi od starosti kampera. Što su mlađi učesnici, biće ih manje u grupi, što znači da je odnos vaspitač-deca veći. Tako na primer Negev grupa (7-10 godina) ima dva vaspitača koji brinu o 8-10 dece, dok u grupi Hermon (17-18 godina) može biti do 20-25 kampera koju vode dva madrichima. 

Da li ima doktora u kampu?

Da. U kampu je medicinska nega na raspolaganju konstantno. Imamo kompletno opremljenu lekarsku ordinaciju. U prijavnom formularu možete da napišete komentare za doktora kampa (odeljak za komentar).

Koliko puta dnevno deca jedu?

Deca dobijaju četiri obroka dnevno, tri u trpezariji i jednu popodnevnu užinu (kolač, voćka...) koju dobijaju van trpezarije. 

Moje dete je na specijalnom režimu iskhrane. Šta treba da učinim?

Kako bi osoblje kampa bilo obavešteno i u potpunosti pripremljeno, molimo Vas da nas obavestite o tome tako što ćete upisati detalje u odgovarajućoj koloni u obrascu za registraciju. Takođe Vas savetujemo da obavestite svog lokalnog koordinatora.

Šta svaki učesnik treba da ponese u kamp?

 • Zdravstveno osiguranje,
 • ličnu higijenu,
 • peškir/i,
 • kupaći kostim,
 • odeća za sportske aktivnosti (trenerka, šorts ...),
 • odeća za aktivnosti na otvorenom i u večernjim satima kada zahladni (zatvorena obuća, odeća sa dugim rukavima i nogavicama...),
 • elegantna odeća za Šabat (bela košulja, pantalone za dečake, suknja za devojčice...),
 • kipa za dečake,
 • šešir/kačket i krema za sunčanje,
 • sredstvo protiv komaraca ,
 • Iako je letnji kamp, ponekad vreme može biti nepredvidivo sa iznenadnim jakim pljuskovima, tako da savetujemo i kabanicu

Lista "Ne nositi u kamp"

Kamperima se savetuje da ne donose mobilne telefone ili druge dragocenosti (npr. uređaje za elektronske igre), jer kamp ne preuzima odgovornost za njih! Međutim, u kampu postoji sef, gde kamperi mogu staviti svoje dragocenosti, preko svojih madriha.

Postoji li kiosk u kampu? Koliko novca poneti za džeparac?

U kampu postoji kiosk u kojem se mogu kupiti grickalice, pića i osnovni higijenski artikli. Kiosk se zatvara sat vremena prije svakog obroka i ponovo se otvara nakon završetka obroka. Suveniri kampa mogu se kupiti u prodavnici Sarvaš koja se nalazi pored trpezarije. Ne možemo sa sigurnošću posavetovali koliko novca poneti kao džeparac, ali, po našem iskustvu, trebalo bi ga zasnivati na ograničenju od jedne ili dve grickalice dnevno, i po želji ceni kamperske majice. Ne možemo preuzeti odgovornost za bilo kakve dragocenosti ili novac koji se ne stavlja u sef kampa. Kamperi mogu u svakom trenutku deponovati predmete u sefu posredstvom svog madrich-a.

Kako mogu čuti svoje dete?

Preporučujemo da deca ne nose svoje mobilne telefone u kamp. Decu možete kontaktirati preko njihovih vaspitača ili direktnim pozivom na telefon kampa u vremenu kratke pauze nakon ručka. 

Da li mogu da posetim svoje dete u kampu?

Dozvolu za posetu može dati samo direktor kampa. Molimo kontaktirajte ga na info@szarvas.camp za dozvolu. Uz ovo odobrenje, možete ući u kamp gde ćete dobiti karticu za posetioce, koju morate imati sa sobom u svakom trenutku do vašeg odlaska.

Da li se u kampu drži Košer i poštuje Šabat?

Da. Judaizam u kampu je pluralistički i otvoren za sve pravce. Važno nam je da se svi osećaju kao kod kuće, bez obzira iz kog okruženja dolaze, bilo sekularnog ili religioznog. Da bismo to omogućili, hrana je Glat Košer i Šabat se poštuje u kampu u javnim i zajedničkim prostorima.

Naša porodica nije religiozna i moje dete nema nikakvo znanje o jevrejskoj kulturi...

To uopšte nije važno. Za mnogu decu iz celog sveta Sarvaš kamp predstavlja prvi dodir sa judaizmom. Neki od njih prvi put proslavljaju Šabat baš ovde. Jedan od naših najvažnijih ciljeva jeste da naučimo decu o jevrejskoj kulturi i tradiciji kako bi samostalno bili u mogućnosti da grade svoj jevrejski identitet ako to žele.

Kako izgleda jedan dan u kampu?

  7:30 - Buđenje
  8:20 - MiFi (mini mifkad)
  8:30 - Mifkad
  8:45 - Doričak
  9:30 - Peula
  10:30 - Sport
  11:30 - Madrich Time
  12:30 - Ručak
  15:00 - Pevanje
  16:00 - Ples
  17:00 - Umetnička radionica
  19:00 - Večera
  ~20:30 - večernji program
  22:00 (6-10 god.), 23:00 (11-13 god.) and 23:30 (14-18 god.) spavanje

Dodatne aktivnosti: challenge park, biciklizam (za stariju decu), bazen, upoznavanje drugih grupa, projekti, poseta sinagogi, veslanje u kanuima, penjanje na veštačku stenu, zip-line, vožnja brodićem, izleti i još mnogo drugih aktivnosti.

Minden nemzetközi turnusba kb. 400-450 gyermeket várunk, összesen több mint 25 országból. Egy korcsoportban a jelentkezéstől függően 50-150 gyerek van.

A táborozók elhelyezése modern házakban, igényes, jól felszerelt és biztonságos környezetben történik. Három különböző szállástípusunk van. A szobákban 4-6-8-12 fős csoportokban helyezzük el a táborozóinkat. A gyermekek elhelyezése függ a korcsoport létszámától, a nemek arányától és az országok / korcsoportok preferált elhelyezkedésétől. A szállás típusát nem befolyásolja a részvételi díj vagy a származási ország – mindenkinek egyformán legjobb minőségű ellátást igyekszünk biztosítani. Szobáink nem koedukáltak. 

A gyerekeknek napi négyszeri kóser étkezést biztosítunk (hármat ebédlőben, az uzsonnát pedig, ami lehet sütemény, gyümölcs, stb. azon kívül). Nálunk senki nem marad éhes, repeta van! Amennyiben a gyermek speciális étrendet követ, kérjük, mindenképpen jelezze ezt a jelentkezési lap kitöltésekor a megfelelő rovatban, hogy fel tudjunk rá készülni. Az étterembe külső (nem kóser) ételt behozni tilos!

A tábor területén büfé is található, ahol nassolni valók, üdítők és alapvető higiéniai eszközök kaphatóak. A büfé az étkezések előtt egy órával bezár és csak azok után nyit ki. A táborban található Szarvas Shopban lehetőség van emléktárgyak vásárlására. Az anyagiakhoz nem tudunk pontos tanácsot adni, de valahol a napi egy–két nasi áránál húznánk meg a határt; összesen 5000–7000 Ft-tal nem nagyon lehet mellé lőni. Amennyiben emlék-, vagy ajándéktárgyakat is venne a gyermek, akkor ennél magasabb összeggel érdemes számolni. Mindkét kioszkban lehet kártyával is fizetni! Ahogy más nagyobb értékekért, úgy a kártyáért sem tudunk felelősséget vállalni. A táborban van zárható értékmegőrző, amelyben a táborozó a madrichja segítségével bármikor elhelyezhet értékeket. 

A táborban igyekszünk környezettudatosan élni és erre nevelni a táborozókat is. A felhasznált anyagokat környezetbarát módon tároljuk és újrahasznosítjuk. A tábor területén bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést.

A táborban van úszómedence, amelyet a táborozók csoportosan látogathatnak. A medencénél az úszómester és az ifjúsági vezetők figyelnek a rendre és a biztonságra. 

A tábor területén négy sportpálya (tenisz, kosárlabda, röplabda és foci), valamint ping-pong terem és sportcsarnok található, amelyeket a táborozók szakfelügyelet mellett vehetnek igénybe. A sporteszközök ingyen kölcsönözhetőek.  

A táborozás ideje alatt a gyerekeknek életkoruknak megfelelő sportolási és egyéb szabadidős lehetőségeket nyújtunk (pl. kenuzás, biciklizés, kalandpark, arborétum látogatás, kirándulás és hajókázás a kisebb korosztályoknak). Ezeket a szolgáltatásokat a részvételi díj tartalmazza. 

Szarvasi táborozóink az együtt töltött 12 nap alatt dalokat és táncokat tanulnak, amiről a szülők is meggyőződhetnek a táborban készült képeken és hangulatvideókon. 

A születésnapokat a táborban közösen ünnepeljük meg. Néha egyszerre tíz nyelven énekeljük, hogy „Booooldooog születésnapot!” 

Szarvasról minden gyerek egy ajándék tábori pólóval tér haza, így év közben sem fakulnak meg a nyári emlékek.

Judaizam u kampu je pluralistički i otvoren za sve pravce. Prihvatamo sve pravce i stilove Judaizma: od kulturnog do tradicionalnog do religioznog. Važno nam je da se svi osećaju kao kod kuće, bez obzira iz kog okruženja dolaze, bilo sekularnog ili religioznog. Da bismo to omogućili, hrana je Glat Košer i Šabat se poštuje u kampu u javnim i zajedničkim prostorima. Mnogi kamperi iskuse svoj prvi Šabat u kampu.