110% Fun

Słowniczek kolonijny

Art
miejsce, w którym  odbywają się zajęcia plastyczne 

Ash-layla
gra nocna

Beit David
jeden z budynków na terenie ośrodka, składający się z sal zajęciowych i synagogi.

Chanich
kolonista/uczestnik

Challenge Park
obszar na terenie ośrodka, gdzie odbywają się zajęcia których celem jest budowanie i umacnianie groupy/zespołu. Prowadzą je wyszkoleni liderzy i madrichowie.

China Town
kilka domków w stylu chińskiej pagody w sąsiedctwie Kupoli; trzy domki otaczają mniejszy, przypominający altanę umieszczoną nad murowanym dnem. To miejscie również nadaje się świetnie na zajęcia. 

Galil
grupa uczestników w wieku 10-12 lat

Golan 
grupa uczestników w wieku 13-15 lat

Hermon
grupa uczestników w wieku 16-18 lat

Imaterem
("Sala modlitw") ogromna sala obok jadalni, która pomimo swojej nazwy służy głównie do programów grupowych lub zajęć tanecznych (hora). 

Centrum nauki 
pokój w Beit David, którego nazwa pochodzi od znalezionych tam zabawek oraz gier, a także zajęć które mają tam miejsce. Z pomocą specjalnych gier, koloniści w unikalny sposób mogą zdobywać wiedzę o judaizmie. 

Klub
dwa mniejsze pomieszenia na tyle ośrodka, zaraz obok artu

Unithead
członek personelu, który odpowiedzialny jest za madrichów grup wiekowych swojego kraju/unitu. Z jednej strony jest to osoba sprawująca nadzór, a z drugiej przewodnik grupy.  

Kupola
(dosłownie oznacza "kopułę"), klimatyzowana hala sportowa, dzięki swojemu rozmiarowi, używana również do dużych programów. 

Madrich
wyszkolony przewodnik grupy, grupa składająca się z kilku chanichów (uczestników) zwykle prowadzona jest przez dwóch madrichów. 

Madrich Time
zajęcia grupowe prowadzone przez madrichów

Makkabia
wielka olimpiada sportowa dla całej kolonii

Mifi
poranna rozgrzewka pomiędzy pobudką a Mifkadem - lekka/luźna gra

Mifgasz
("spotkanie"), grupy pochodzące z innych krajów, spotykają się a wspólnych zajęciach, których celem jest poznanie swoich kultur i nawiązanie nowych kontaktów. 

Mifkad
poranny apel, na który przychodzą wszyscy koloniści. Od niego zaczynamy dzień na koloniach.

Negev
najmłodsi, grupa 6-9 latków

Peula
kolorowe, interaktywne  zajęcia edukacyjne poruszające kwestie dotyczące  tematu kolonii. Prowadzone są przez madrichów grup

Pardes
seria zajęć, zbudowana w oparciu o model peuli, temat jest wybierany (z puli) przez uczestników  

Projekty
seria zajęć obejmująca około 20-25 różnych opcji skierowana do starszych uczestników, którzy na początku sesji wybierają jeden z nich. Między innymi można wybrać pisanie gazetki przez robienie filmów aż po tańce, granie na bębnach czy street art

Szarvas Times 
Kolonijna gazeta, wydawana przeważnie dwa razy w ciągu sesji, artykuły które można w niej znaleźć są oczywiście autorstwa kolonistów

Pokaz talentów
olbrzymi kolonijny pokaz talentów