Dodatkowa zabawa

Art
miejsce, w którym  odbywają się zajęcia plastyczne 

Ash-layla
gra nocna

Beit David
jeden z budynków na terenie ośrodka, składający się z sal zajęciowych i synagogi.

Chanich
kolonista/uczestnik

Challenge Park
obszar na terenie ośrodka, gdzie odbywają się zajęcia których celem jest budowanie i umacnianie groupy/zespołu. Prowadzą je wyszkoleni liderzy i madrichowie.

China Town
kilka domków w stylu chińskiej pagody w sąsiedctwie Kupoli; trzy domki otaczają mniejszy, przypominający altanę umieszczoną nad murowanym dnem. To miejscie również nadaje się świetnie na zajęcia. 

Galil
grupa uczestników w wieku 10-12 lat

Golan 
grupa uczestników w wieku 13-15 lat

Hermon
grupa uczestników w wieku 16-18 lat

Imaterem
("Sala modlitw") ogromna sala obok jadalni, która pomimo swojej nazwy służy głównie do programów grupowych lub zajęć tanecznych (hora). 

Centrum nauki 
pokój w Beit David, którego nazwa pochodzi od znalezionych tam zabawek oraz gier, a także zajęć które mają tam miejsce. Z pomocą specjalnych gier, koloniści w unikalny sposób mogą zdobywać wiedzę o judaizmie. 

Klub
dwa mniejsze pomieszenia na tyle ośrodka, zaraz obok artu

Unithead
członek personelu, który odpowiedzialny jest za madrichów grup wiekowych swojego kraju/unitu. Z jednej strony jest to osoba sprawująca nadzór, a z drugiej przewodnik grupy.  

Kupola
(dosłownie oznacza "kopułę"), klimatyzowana hala sportowa, dzięki swojemu rozmiarowi, używana również do dużych programów. 

Madrich
wyszkolony przewodnik grupy, grupa składająca się z kilku chanichów (uczestników) zwykle prowadzona jest przez dwóch madrichów. 

Madrich Time
zajęcia grupowe prowadzone przez madrichów

Makkabia
wielka olimpiada sportowa dla całej kolonii

Mifi
poranna rozgrzewka pomiędzy pobudką a Mifkadem - lekka/luźna gra

Mifgasz
("spotkanie"), grupy pochodzące z innych krajów, spotykają się a wspólnych zajęciach, których celem jest poznanie swoich kultur i nawiązanie nowych kontaktów. 

Mifkad
poranny apel, na który przychodzą wszyscy koloniści. Od niego zaczynamy dzień na koloniach.

Negev
najmłodsi, grupa 6-9 latków

Peula
kolorowe, interaktywne  zajęcia edukacyjne poruszające kwestie dotyczące  tematu kolonii. Prowadzone są przez madrichów grup

Pardes
seria zajęć, zbudowana w oparciu o model peuli, temat jest wybierany (z puli) przez uczestników  

Projekty
seria zajęć obejmująca około 20-25 różnych opcji skierowana do starszych uczestników, którzy na początku sesji wybierają jeden z nich. Między innymi można wybrać pisanie gazetki przez robienie filmów aż po tańce, granie na bębnach czy street art

Szarvas Times 
Kolonijna gazeta, wydawana przeważnie dwa razy w ciągu sesji, artykuły które można w niej znaleźć są oczywiście autorstwa kolonistów

Pokaz talentów
olbrzymi kolonijny pokaz talentów

Ogólne piosenki

Haydiduda
Haydiduda-duda-hey x4 Number one - just for fun
Haydiduda-duda-hey x2
Number two - just for you
Haydiduda-duda-hey x2
Number three - just for me
Haydiduda-duda-hey x2
Number four - like before
Haydiduda-duda-hey x2
Number five - come alive!
Haydiduda-duda-hey x2
Number six - disco mix
Haydiduda-duda-hey x2
Number seven - like in heaven
Haydiduda-duda-hey x2
Number eight - contemplate
Haydiduda-duda-hey x2
Number nine - same old line
Haydiduda-duda-hey x2
Number ten - sing again
Haydiduda-duda-hey x2
Number eleven - back to heaven
Haydiduda-duda-hey x2
Number twelve - like an elf
Haydiduda-duda-hey x2
Number thirteen - like a queen
Haydiduda-duda-hey x2
Number fourteen - like a drunk queen
Haydiduda-duda-hey x2
Number fifteen - like Bruce Springsteen
Haydiduda-duda-hey x4

Baby Shark
Baby Shark x4
Mama Shark x4
Daddy Shark x4
Papa Shark x4

Went to swim x4
Saw a shark x4
Start swim faster x4
Shark attacked x4
Lost a leg x4
Call 9-1-1 x4
Was too late x4
Went to heaven

Reincarnation as a... Baby Shark...

Wishy Washer Woman

Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Washin' her clothes She goes ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah That's how the washer woman washing her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Dryin' her clothes She goes sh ha sh ha sh ha sh ha That's how the washer woman drying her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Foldin' her clothes She goes (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) That's how the washer woman folding her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Smelling the rose She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* That's how the washer woman smelling the rose
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Typing her notes She goes *cin* *ska* *cin* *ska* *cin* *ska* *cin* *ska* That's how the washer woman typing her notes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Saying goodbye She says *good* *bye* She says *good* *bye* She says *good* *bye* She says *good* *bye* That's how the washer woman saying goodbye

My name is Joe

Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and no kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your right hand
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and one kid One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your left hand
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and two kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your right leg
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and three kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your left leg
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and four kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your head
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and five kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your whole body
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and six kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said YES.

Żydowskie piosenki

Amen

Bitfila - Amen
Sheola - Amen
Kol hanshama tehalel Ya - Amen
Veten birkat shalom ushmor al betenu Karev otanu lachalom shebetochenu Ten tamid bracha bemaasey yadenu Ptach libenu shetamid nashir lecha.
Elohai - Amen Tikvotai - Amen Atof otanu beahava - Amen
Ten lanu chayim ushmor alenu Ten shetitgashem ahavatenu Ten lanu bracha ha'er panenu Ptach libenu shetamid nashir lecha.
Laolam - Amen Lechulam - Amen Chazek et ruach ha'adam - Amen Bitfila - Amen Lashalom - Amen Kol hanshama tehalel Ya - Amen.

Hine Ma Tov

Hineh ma tov uma na'im
Shevet achim gam yachad

Adon Olam

Adon olam, asher malach, beterem kol, yatzir nivra. Leet naasah vecheftzo kol, azai melech shemo nikra.
Veacharey kichlot hakol, levado yimloch nora. Vehu haya, vehu hoveh, vehu yihyeh betifara.
Vehu echad, veeyn sheni lehamshil lo, lehachbira. Beli reishit, beli tachlit, velo haoz vehamisrah.
Vehu Eli, vechai goali, vetzur chevli beet tzarah. Vehu nisi umanos li, menat kosi beyom ekra. Beyado afkid ruchi beet ishan veairah. Veim ruchi geviyati, Adonai li velo ira.

David Melech Israel

David melech Israel
Chai, chai vekayam

Oseh Shalom

Oseh shalom bimromav
Hu ya'aseh shalom aleynu
V'al kol Israel
V'imru, imru amen

Szarvas Times

2009 - Wiosna

Szarvas Times

2009 - Lato

Szarvas Times

2011 - Wiosna

Szarvas Times

2012 - Zima 1


Szarvas Times

2012 - Zima 2

Szarvas Times

2012 - Lato

Szarvas Times

2013 - Lato

Szarvas Times

2013-2014 - Zima


Szarvas Times

2014 - Wiosna

Szarvas Times

2015 - Wiosna

Tikkum Olam

2013 - Lato