ORGANIZATORZY i ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

Szarvas to nasze wspólne dobro, dlatego też liczymy na właśnie Twoją pomoc!

ORGANIZATORZY

Fundacja JDC Hungary („Joint”). 

Od 1991 roku JDC Hungary wspiera rodziny i społeczność; naszym głównym celem jest pomoc potrzebującym i uciskanym Żydom, starszym osobom, które przeżyły Holokaust, pomóc w zachowaniu i tworzeniu kwitnącego życia żydowskiej wspólnoty na Węgrzech, a także zapewnienie możliwości zaangażowania się w szereg żydowskich działań otwartych dla wszystkich Żydów. 

Dzięki pomocy i wsparciu North American Federations, Joint za pośrednictwem fundacji JDC Hungary, pokrywa różnicę między opłatą, jaką płacą, a faktycznymi kosztami prowadzenia obozu dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej. 

Link: JDC

Dlaczego obóz Szarvas jest ważny dla JDC?

JDC wierzy, że obóz Szarvas jest znakomitym programem edukacyjnym, w którym obozowicze mogą uczyć się o swoim judaizmie i żydowskich tradycjach na wysokim poziomie, jednocześnie dobrze się bawiąc i rozwijając w środowisku pełnym przyjaciół. JDC rozumie również, że Szarvas ma swoją historię i trwa do dziś, aby zapewnić większość wyłaniającego się przywództwa żydowskiego w całej Europie.

Nasz partner organizacyjny: fundacja Lauder

Jak możemy Ci pomóc?

Podziel się! Jeśli jesteś z nas zadowolony, przekaż to innym. Powiedz swoim przyjaciołom, krewnym i wszystkim innym, których znasz o nas. Z Twoją pomocą możemy dotrzeć do tych, do których jeszcze nie dotarliśmy, aby mogli stać się częścią tego, czego sam już doświadczyłeś. Dołącz do naszej strony na Facebooku! 

Zarejestruj się jako pierwszy! Im wcześniej znamy liczbę uczestników, tym lepiej możemy planować i zarządzać naszymi zasobami. W różnych społecznościach rejestracja rozpoczyna się w różnym czasie, zwykle zimą lub wczesną wiosną. 

Daj także szansę innym! Jeśli jest to możliwe, prosimy o zapłacenie jak największej części kosztów, a nawet całej kwoty. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z lokalnym koordynatorem. Oczywiście, możesz również wesprzeć inne dzieci uczestniczące w koloniach, wpłacając dowolną kwotę. Nawet kilka dodatkowych dolarów ma duże znaczenie. W ten sposób, dzięki Wam, nawet te dzieci, które nie mogą sobie pozwolić nawet na dotowaną opłatę, mogą również uczestniczyć w tym wspaniałym doświadczeniu obozowym. 

Dziękujemy! Corocznie coraz więcej osób bierze udział w naszych programach; nie tylko rodzice kolonistów, ale także inne osoby zaangażowane w społeczność. Dzieci i ich rodzice, którym pomogliście być w Szarvas, dzięki tym życzliwym datkom, są naprawdę wdzięczni za pomoc. Naszym celem jest pomóc jeszcze większej liczbie dzieci w przyszłym roku!