Data a Ceny

V roce 2023 každý turnus trvá dvanáct dní, vždy od neděle do pátku.

DATA SZARVASE 2023:

První Turnus: 25. června–7. července 2023
Druhý Turnus: 9.–21. července 2023
Třetí Turnus: 23. července–4. srpna 2023
Čtvrtý Turnus: 6.–18. srpna 2023

Ceny — Szarvas 2023

Náklady na jednoho účastníka převyšují 1000$, s pomocí našich štědrých sponzorů je cena ve většině komunit výrazně nižší. Pokud máte dotazy ohledně ceny tábora, kontaktujte prosím svého lokálního koordinátora.

Pokud si však můžete dovolit zaplatit větší, či plnou částku, můžete tak učinit a umožnit tak účast dětem, jejichž rodiny by si jinak léto strávené v táboře Szarvas nemohly dovolit. (Pro více informací se prosím obraťte na svého Szarvas koordinátora)

Pro bližší informace o platbách kontaktujte svého lokálního koordinátora

Pro bližší informace o dopravě kontaktujte svého lokálního koordinátora.