Data a Ceny

V roce 2022 každý turnus trvá deset dní, vždy od neděle do úterý.

DATA SZARVASE 2022:

První Turnus: 24. Července–2. Srpna 2022
Druhý Turnus: 7.–16. Srpna 2022
Třetí Turnus: 21.–30. Srpna 2022

Ceny — Szarvas 2022

Náklady na jednoho účastníka převyšují 1000$, s pomocí našich štědrých sponzorů je cena ve většině komunit výrazně nižší. Pokud máte dotazy ohledně ceny tábora, kontaktujte prosím svého lokálního koordinátora.

Pokud si však můžete dovolit zaplatit větší, či plnou částku, můžete tak učinit a umožnit tak účast dětem, jejichž rodiny by si jinak léto strávené v táboře Szarvas nemohly dovolit. (Pro více informací se prosím obraťte na svého Szarvas koordinátora)

Pro bližší informace o platbách kontaktujte svého lokálního koordinátora

Pro bližší informace o dopravě kontaktujte svého lokálního koordinátora.