110% Fun

Táborový slovník

Art
Místnost využívaná k výtvarným dílnám v zadní části tábora

Ash-layla
Noční hra

Beit David
Jedna z táborových budov, skládající se z několika místností a synagogy

Chanich
Táborník/Účastník

Challenge Park
Teambuildingový prostor v areálu tábora. Je využíván táborníky pod dohledem profesionálů a madrichů

China Town
Ubikace ve stylu čínských pagod. Tři domky obklopující zastřešené posezení, které je také v hodné pro aktivity

Climbing Wall - Lezecká stěna
Dvě umělé lezecké stěny s úchyty pro nohy a ruce. Mohou být používány pouze pod odborným dohledem

Galil
Skupina Chanichů ve věku 10–12

Golan
Skupina Chanichů ve věku 13–15

Hermon
Nejstarší skupina 16–18 let

Imaterem
Velká místnost, používaná zejména ke skupinovým programům, jako například hora (tanec)

Club - Klub
Dvě menší místnosti v zadní části tábora, sousedí s Art místností

Unithead
Člen týmu zodpovědný za madrichy. Jeho úkolem je madrichy vést a dohlížet na ně.

Kupola
Klimatizovaná táborová sportovní hala. Vzhledem ke své velikosti je také používaná pro celotáborové události.

Learning Center - Vzdělávací centrum
Místnost v Beit David, která byla pojmenovaná podle hraček a her, které zde najdete. S pomocí speciálních her se táborníci učí o Židovství jedinečným zpusobem.

Madrich
Trénovaný vedoucí skupiny dětí. Jednu skupinu většinou vedou dva madrichové

Madrich Time
Skupinová aktivita pod vedením madricha

Makkabiad/Makkabia - Makabiáda
Velké sportovní soutěže pro celý tábor, Olympijské hry našeho tábora

Mifi
Čas na probuzení pro celou skupinu mezi budíčkem a Mifkadem - nejčastěji formou lehčích her

Mifgas/im
("schůzka/y") skupiny z různých zemí se účastní této aktivity, aby se navzájem seznámily a lépe se poznaly

Mifkad
sraz všech skupin ráno, na kterém se zahajuje nový den tábora

Negev
Nejmladší děti, 6-9 let staré

Peula
Pestrá a interaktivní aktivita na konkrétní denní téma, či celkové téma tábora, kterou vedou madrichové 

Pardes
Série aktivit, postavená na modelu Peuly; její témata vybírají táborníci z několika navržených možností

Projekt
Starší táborníci si na začátku tábora mohou vybrat ze 20-ti až 25-ti různých aktivit. Na ty pak budou v průběhu celého tábora několikrát docházet. Výběr aktivit je velmi široký. Od psaní táborových novin, přes natáčení filmů po taneční projekty, či například street art.

Szarvas Times
Táborové noviny, které se tisknou zpravidla dvakrát za turnus. Autory těchto novin je skupiny táborníků, která dochází do projektu "Szarvas Times".

Talent Show
Velká celotáborová talentová show.