Extra zábava

Art
Místnost využívaná k výtvarným dílnám v zadní části tábora

Ash-layla
Noční hra

Beit David
Jedna z táborových budov, skládající se z několika místností a synagogy

Chanich
Táborník/Účastník

Challenge Park
Teambuildingový prostor v areálu tábora. Je využíván táborníky pod dohledem profesionálů a madrichů

China Town
Ubikace ve stylu čínských pagod. Tři domky obklopující zastřešené posezení, které je také v hodné pro aktivity

Climbing Wall - Lezecká stěna
Dvě umělé lezecké stěny s úchyty pro nohy a ruce. Mohou být používány pouze pod odborným dohledem

Galil
Skupina Chanichů ve věku 10–12

Golan
Skupina Chanichů ve věku 13–15

Hermon
Nejstarší skupina 16–18 let

Imaterem
Velká místnost, používaná zejména ke skupinovým programům, jako například hora (tanec)

Club - Klub
Dvě menší místnosti v zadní části tábora, sousedí s Art místností

Unithead
Člen týmu zodpovědný za madrichy. Jeho úkolem je madrichy vést a dohlížet na ně.

Kupola
Klimatizovaná táborová sportovní hala. Vzhledem ke své velikosti je také používaná pro celotáborové události.

Learning Center - Vzdělávací centrum
Místnost v Beit David, která byla pojmenovaná podle hraček a her, které zde najdete. S pomocí speciálních her se táborníci učí o Židovství jedinečným zpusobem.

Madrich
Trénovaný vedoucí skupiny dětí. Jednu skupinu většinou vedou dva madrichové

Madrich Time
Skupinová aktivita pod vedením madricha

Makkabiad/Makkabia - Makabiáda
Velké sportovní soutěže pro celý tábor, Olympijské hry našeho tábora

Mifi
Čas na probuzení pro celou skupinu mezi budíčkem a Mifkadem - nejčastěji formou lehčích her

Mifgas/im
("schůzka/y") skupiny z různých zemí se účastní této aktivity, aby se navzájem seznámily a lépe se poznaly

Mifkad
sraz všech skupin ráno, na kterém se zahajuje nový den tábora

Negev
Nejmladší děti, 6-9 let staré

Peula
Pestrá a interaktivní aktivita na konkrétní denní téma, či celkové téma tábora, kterou vedou madrichové 

Pardes
Série aktivit, postavená na modelu Peuly; její témata vybírají táborníci z několika navržených možností

Projekt
Starší táborníci si na začátku tábora mohou vybrat ze 20-ti až 25-ti různých aktivit. Na ty pak budou v průběhu celého tábora několikrát docházet. Výběr aktivit je velmi široký. Od psaní táborových novin, přes natáčení filmů po taneční projekty, či například street art.

Szarvas Times
Táborové noviny, které se tisknou zpravidla dvakrát za turnus. Autory těchto novin je skupiny táborníků, která dochází do projektu "Szarvas Times".

Talent Show
Velká celotáborová talentová show.

Obecné písně

Haydiduda
Haydiduda-duda-hey x4 Number one - just for fun
Haydiduda-duda-hey x2
Number two - just for you
Haydiduda-duda-hey x2
Number three - just for me
Haydiduda-duda-hey x2
Number four - like before
Haydiduda-duda-hey x2
Number five - come alive!
Haydiduda-duda-hey x2
Number six - disco mix
Haydiduda-duda-hey x2
Number seven - like in heaven
Haydiduda-duda-hey x2
Number eight - contemplate
Haydiduda-duda-hey x2
Number nine - same old line
Haydiduda-duda-hey x2
Number ten - sing again
Haydiduda-duda-hey x2
Number eleven - back to heaven
Haydiduda-duda-hey x2
Number twelve - like an elf
Haydiduda-duda-hey x2
Number thirteen - like a queen
Haydiduda-duda-hey x2
Number fourteen - like a drunk queen
Haydiduda-duda-hey x2
Number fifteen - like Bruce Springsteen
Haydiduda-duda-hey x4

Baby Shark
Baby Shark x4
Mama Shark x4
Daddy Shark x4
Papa Shark x4

Went to swim x4
Saw a shark x4
Start swim faster x4
Shark attacked x4
Lost a leg x4
Call 9-1-1 x4
Was too late x4
Went to heaven

Reincarnation as a... Baby Shark...

Wishy Washer Woman

Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Washin' her clothes She goes ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah That's how the washer woman washing her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Dryin' her clothes She goes sh ha sh ha sh ha sh ha That's how the washer woman drying her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Foldin' her clothes She goes (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) That's how the washer woman folding her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Smelling the rose She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* That's how the washer woman smelling the rose
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Typing her notes She goes *cin* *ska* *cin* *ska* *cin* *ska* *cin* *ska* That's how the washer woman typing her notes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Saying goodbye She says *good* *bye* She says *good* *bye* She says *good* *bye* She says *good* *bye* That's how the washer woman saying goodbye

My name is Joe

Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and no kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your right hand
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and one kid One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your left hand
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and two kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your right leg
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and three kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your left leg
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and four kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your head
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and five kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your whole body
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and six kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said YES.

Židovské písně

Amen

Bitfila - Amen
Sheola - Amen
Kol hanshama tehalel Ya - Amen
Veten birkat shalom ushmor al betenu Karev otanu lachalom shebetochenu Ten tamid bracha bemaasey yadenu Ptach libenu shetamid nashir lecha.
Elohai - Amen Tikvotai - Amen Atof otanu beahava - Amen
Ten lanu chayim ushmor alenu Ten shetitgashem ahavatenu Ten lanu bracha ha'er panenu Ptach libenu shetamid nashir lecha.
Laolam - Amen Lechulam - Amen Chazek et ruach ha'adam - Amen Bitfila - Amen Lashalom - Amen Kol hanshama tehalel Ya - Amen.

Hine Ma Tov

Hineh ma tov uma na'im
Shevet achim gam yachad

Adon Olam

Adon olam, asher malach, beterem kol, yatzir nivra. Leet naasah vecheftzo kol, azai melech shemo nikra.
Veacharey kichlot hakol, levado yimloch nora. Vehu haya, vehu hoveh, vehu yihyeh betifara.
Vehu echad, veeyn sheni lehamshil lo, lehachbira. Beli reishit, beli tachlit, velo haoz vehamisrah.
Vehu Eli, vechai goali, vetzur chevli beet tzarah. Vehu nisi umanos li, menat kosi beyom ekra. Beyado afkid ruchi beet ishan veairah. Veim ruchi geviyati, Adonai li velo ira.

David Melech Israel

David melech Israel
Chai, chai vekayam

Oseh Shalom

Oseh shalom bimromav
Hu ya'aseh shalom aleynu
V'al kol Israel
V'imru, imru amen

Szarvas Times

2009 - Spring

Szarvas Times

2009 - Summer

Szarvas Times

2011 - Spring

Szarvas Times

2012 - Winter 1


Szarvas Times

2012 - Winter 2

Szarvas Times

2012 - Summer

Szarvas Times

2013 - Summer

Szarvas Times

2013-2014 - Winter


Szarvas Times

2014 - Spring

Szarvas Times

2015 - Spring

Tikkum Olam

2013 - Summer