Pravidla a doporučení

Jednou z našich priorit je udržovat a podporovat na Szarvasi bezpečné, otevřené a zdravé prostředí jak pro naše táborníky tak I zaměstnance. Společně s přihláškou akceptují všichni rodiče, děti I zaměstnanci výslovný kodex a pravidla tábora Szarvas.

Nepřípustné chování a vyloučení z tábora

Následující činnosti jsou přísně zakázány. Porušení kteréhokoli z nich vyústí v okamžité vyloučení z tábora:

Následující činnosti jsou považovány za hrubé porušení pravidel tábora a mohou vyústit v okamžité vyloučení z tábora nebo jiné vážné tresty:

V PŘÍPADĚ VYLOUČENÍ Z TÁBORA HRADÍ VEŠKERÉ NÁKLADY NA DOPRAVU DOMŮ RODINA ÚČASTNÍKA ČI KOMUNITA.

V případě, že rodiče nemohou vyzvednout dítě osobně, musí určit jinou dospělou osobu, která ponese za dítě zodpovědnost.

Mějte na paměti

Návštěva tábora

Povolení k návštěvě může udělit pouze ředitel tábora. Návštěvníci, kteří obdrží toto povolení mohou být v areálu tábora pouze s oficiální návštěvní kartou, kterou obdrží po příjezdu od ochranky tábora.

Zdraví, bezpečí a pojištění

Jiný...