Informace

Jednou z našich priorit je udržovat a podporovat na Szarvasi bezpečné, otevřené a zdravé prostředí jak pro naše táborníky tak I zaměstnance. Společně s přihláškou akceptují všichni rodiče, děti I zaměstnanci výslovný kodex a pravidla tábora Szarvas.

Nepřípustné chování a vyloučení z tábora

Následující činnosti jsou přísně zakázány. Porušení kteréhokoli z nich vyústí v okamžité vyloučení z tábora:

 • Držení či konzumace alkoholických nápojů.
 • Držení či konzumace drog

Následující činnosti jsou považovány za hrubé porušení pravidel tábora a mohou vyústit v okamžité vyloučení z tábora nebo jiné vážné tresty:

 • Kouření: Celý areál tábora je striktně nekuřácký po celou dobu tábora, stejná pravidla platí i pro výlety mimo areál.
 • Opuštění tábora bez povolení.
 • Chování, které vážně narušuje komunitu, vlastní bezpečí či bezpečí ostatních.

V PŘÍPADĚ VYLOUČENÍ Z TÁBORA HRADÍ VEŠKERÉ NÁKLADY NA DOPRAVU DOMŮ RODINA ÚČASTNÍKA ČI KOMUNITA.

V případě, že rodiče nemohou vyzvednout dítě osobně, musí určit jinou dospělou osobu, která ponese za dítě zodpovědnost.

Mějte na paměti

 • Tábor Szarvas nenese žádnou zodpovědnost za osobní majetek účastníků, pokud ho nemají uložený v táborové bezpečnostní schránce.
 • Účastníci tábora nesou finanční odpovědnost za jakékoli škody, které vědomě způsobí svým chováním.
 • Služby tábora mohou být využívány pouze účastníky.
 • Vzhledem k pravidlům stanoveným táborovým lékařem je zakázáno do tábora vnášet jakákoli zvířata.
 • Táborová kuchyň a jídelna je Košer, je proto zakázáno do nich vnášet nekošer potraviny. Jídlo z jídelny je možné vynášet pouze na jednorázových plastových talířích.

Návštěva tábora

Povolení k návštěvě může udělit pouze ředitel tábora. Návštěvníci, kteří obdrží toto povolení mohou být v areálu tábora pouze s oficiální návštěvní kartou, kterou obdrží po příjezdu od ochranky tábora.

Zdraví, bezpečí a pojištění

 •  Tábor má obecné pojištění a pojištění nehod pro všechny účastníky I zaměstnance tábora po celou dobu jeho konání. Toto pojištění kryje nehody či škody, které nastanou v areálu tábora, či během oficiálních aktivit, pod dohledem vedení tábora, mimo tábor. Szarvas nenese žádnou zodpovědnost za události, které se odehrají mimo tento rámec.
 • Tábor je provozován v souladu s pravidly ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – Národní veřejná zdravotní služba) a HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analýza rizik a kritické kontrolní body).
 • Abychom zajistili bezpečný a zdravý chod tábora, vyžadujeme od všech účastníků, aby navštívili svého praktického lékaře přibližně týden před samotným začátkem turnusu a vyžádali si lékařem potvrzené osvědčení, prokazující zdravotní stav umožňující návštěvu věřejných míst. Každý účastník si musí s sebou přivést kartičku pojištěnce, nebo kopii, kterou odevzdá vedoucímu skupiny při příjezdu.

Jiný...

 • V táboře se snažíme o enviromentálně uvědomělý způsob života a stejné hodnoty se snažíme předávat i táborníkům. Například materiály používané během programů jsou uloženy a znovu použity způsobem přátelským k životnímu prostředí.
 • Nedoporučujeme si s sebou brát mobilní telefony ani jiné cennosti (Např. Herní zařízení, šperky…), za které nemůžeme ručit! V táboře je k dispozici bezpečnostní schránka, do které je možné po dohodě s madrichy cennosti uložit.

Jak dlouhý je jeden turnus

Naše turnusy trvají vždy 12 dní, začínají v neděli a končí v pátek. Na základě zpětné vazby od rodičů jsme začali nabízet týdenní pobyt pro děti z prvních a druhých tříd základní školy, které jedou na Szarvas poprvé. Tato skupina se jmenuje "Jerusalem", je dostupná během všech čtyř turnusů a trvá od neděle do neděle, bez možnosti prodloužení. Minimální počet zájemců je 5, pokud se skupina Jerusalem nezaplní, přihlášené děti mohou být součástí skupiny Negev. Tato varianta je v současnosti dostpná pouze pro děti z Maďarska.

Kolik dětí se účastní turnusu? Kolik jich je ve skupině? Kolik na pokojích?

Během každého turnusu se Szarvas stává domovem pro 400-450 dětí. Skupiny jsou sestavovány podle zemí a věku. Počet dětí ve skupině se odvýjí od celkového počtu účastníků jednotlivých zemí. Děti jsou ubytovány v pokojích po 4, 6, 8 a 12.

A co ubytování?

Děti jsou ubytovány v domcích podle velikosti skupiny, pohlaví a preferencí jednotlivých zemí. Toto jsou jediné faktory, které ovlivňují typ domků, ve kterých děti bydlí a my každý rok vynakládáme maximum úsilí, aby každý táborník dostal stejnou úroveň péče a služeb.

Kdo se stará o moje děti během dne?

Většinu času trávi děti se svými Madrichy. Madrichové prochází tréninkem pod taktovkou jednotlivých komunit. V táboře jsou také k dispozici zkušení zamestnanci JDC, Unit Headi, koordinátoři, profesionální personál, lékaři, sestřičky a plavčíci, kteři dohlíží na děti.

Kolik dětí připadá na jednoho Madricha?

Toto číslo se liší v závislosti na věku táborníků. Mladší děti jsou tradičně v menších skupinkách, na jednoho madricha tak připadá menší množství dětí. Například: Ve skupině Negev jsou dva madrichové, kteří se starají o 8-10 dětí, zatímco ve skupině Hermon může být 20-25 táborníků a dva madrichové.

Je v kempu lékař?

Ano. Lékařská pomoc je v kempu dostupná nepřetržitě. Přímo v areálu je plně vybavená ordinace. Své připomínky k táborovému lékaři můžete sdílet v registračním formuláři (sekce komentáře)

Kolikrát denně děti jedí?

Během tábora zajištujeme čtyři jídla denně, tři hlavní jídla podávaná v jídelně a odpolední svačinku (Koláč, ovoce, atd.) podávanou mimo jídelnu.

Moje dítě má speciální dietní režim. Co mám dělat?

Uveďte prosím tyto informace v příslušné kolonce registračního formuláře, tyto informace budou předány zaměstnancům tábora. Také vám doporučujeme kontaktovat svého Szarvas koordinátora.

Co mám dětem zabalit?

 • Kartičku pojištěnce, nebo kopii
 • Věci osobní hygieny
 • Ručník/y
 • Plavky
 • Oblečení a boty na sport
 • Oblečení na venkovní (denní I večerní) aktivity
 • Hezké oblečení na Šabat (Košile, hezké kalhoty pro chlapce, dlouhá sukně či šaty pro dívky)
 • Kipa pro chlapce
 • Čepici a opalovací krém
 • Repelent
 • Pláštěnku pro případný déš

Co dětem nepřibalit?

Nedoporučujeme si s sebou brát mobilní telefony ani jiné cennosti (Např. Herní zařízení, šperky…), za které nemůžeme ručit! V táboře je k dispozici bezpečnostní schránka, do které je možné po dohodě s madrichy cennosti uložit.

Je v táboře obchůdek? Kolik peněz mám svému dítěti přibalit?

Přímo v táboře je kiosek, kde je možné zakoupit drobné občerstvení, nápoje a základní hygienické potřeby. Kiosek zavírá hodinu před každým jídlem. Vedle jídelny je také Szarvas obchůdek, kde je možné zakoupit suvenýry. Nemůžeme vám říct přesně kolik peněz dětem přibalit, podle našich zkušeností však lze tuto částku odhadnout. Děti si většinou v kiosku kupují jednu až dvě svačinky denně, případně si chtějí v Szarvas obchůdku koupit táborovou mikinu, nebo nějakou další drobnost. Nemůžeme nést odpovědnost za peníze či cennosti, které nejsou uloženy v bezpečnostní schránce.

Jak mohu kontaktovat své dítě?

Důrazně nedoporučujeme dětem přibalovat mobilní telefony. Pokud se však rozhodnete dětem telefon na tábor dát, můžete je kontaktovat během krátkých pauz po jídlech.

Mohu své dítě navštívit?

Povolení k návštěvě může udělit pouze ředitel tábora. Pro získání předběžného povolení nás prosím kontaktujte na info(zavináč)szarvas.camp. S tímto povolením můžete vstoupit do tábora, kde obdržíte návštěvní kartičku, kterou musíte mít stále u sebe, až do vašeho odjezdu.

Je tábor Košer a Šomer Šabat?

Ano. Židovství v táboře je otevřené a pluralitní. Akceptujeme všechny židovské směry, protože je pro nás důležité, aby každý v táboře cítil jako doma, ať už pochází ze zcela sekulárního či velmi pobožného prostředí. Jídlo v táboře je Glatt Košer a dodržujeme veřejně Šabat.

Nejsme pobožní, moje dítě nemá žádné znalosti o Judaismu…

Na tom vůbec nezáleží. Tábora Szarvas se účastní lidé z celého světa, pro které je náš tábor prvním skutečným setkáním s Judaismem, získají zde základní znalosti a oslaví svůj první Šabat. Jedním z našich cílů je učit táborníky o židovské kultuře a tradicích, tak, aby mohli začít budovat svou židovskou identitu svým vlastním způsobem.

Jak vypadá typický den na Szarvasi?

  7:30 - Budíček
  8:20 - Mifi (Mini mifkad)
  8:30 - Mifkad
  8:45 - Snídaně
  9:30 - Peula
  10:30 - Sport
  11:30 - Madrich Time
  12:30 - Oběd
  15:00 - Zpívání
  16:00 - Tanec
  17:00 - Výtvarné dílny
  19:00 - Večeře
  ~20:30 - Večerní program
  22:00 (6-10 let), 23:00 (11-13 let) a 23:30 (14-18 let) Večerka

Další aktivity: Challenge park, kola (pro starší), bazén, mifgash, projekty, pardes, návštěva synagogy, kánoe, lezecká stěna, zip-line, plavba, exkurze do minulosti, návštěva botanické zahrady, výstavy (v táboře), muzeum (v táboře), táborový oheň, pečení pit, atd.

Minden nemzetközi turnusba kb. 400-450 gyermeket várunk, összesen több mint 25 országból. Egy korcsoportban a jelentkezéstől függően 50-150 gyerek van.

A táborozók elhelyezése modern házakban, igényes, jól felszerelt és biztonságos környezetben történik. Három különböző szállástípusunk van. A szobákban 4-6-8-12 fős csoportokban helyezzük el a táborozóinkat. A gyermekek elhelyezése függ a korcsoport létszámától, a nemek arányától és az országok / korcsoportok preferált elhelyezkedésétől. A szállás típusát nem befolyásolja a részvételi díj vagy a származási ország – mindenkinek egyformán legjobb minőségű ellátást igyekszünk biztosítani. Szobáink nem koedukáltak. 

A gyerekeknek napi négyszeri kóser étkezést biztosítunk (hármat ebédlőben, az uzsonnát pedig, ami lehet sütemény, gyümölcs, stb. azon kívül). Nálunk senki nem marad éhes, repeta van! Amennyiben a gyermek speciális étrendet követ, kérjük, mindenképpen jelezze ezt a jelentkezési lap kitöltésekor a megfelelő rovatban, hogy fel tudjunk rá készülni. Az étterembe külső (nem kóser) ételt behozni tilos!

A tábor területén büfé is található, ahol nassolni valók, üdítők és alapvető higiéniai eszközök kaphatóak. A büfé az étkezések előtt egy órával bezár és csak azok után nyit ki. A táborban található Szarvas Shopban lehetőség van emléktárgyak vásárlására. Az anyagiakhoz nem tudunk pontos tanácsot adni, de valahol a napi egy–két nasi áránál húznánk meg a határt; összesen 5000–7000 Ft-tal nem nagyon lehet mellé lőni. Amennyiben emlék-, vagy ajándéktárgyakat is venne a gyermek, akkor ennél magasabb összeggel érdemes számolni. Mindkét kioszkban lehet kártyával is fizetni! Ahogy más nagyobb értékekért, úgy a kártyáért sem tudunk felelősséget vállalni. A táborban van zárható értékmegőrző, amelyben a táborozó a madrichja segítségével bármikor elhelyezhet értékeket. 

A táborban igyekszünk környezettudatosan élni és erre nevelni a táborozókat is. A felhasznált anyagokat környezetbarát módon tároljuk és újrahasznosítjuk. A tábor területén bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést.

A táborban van úszómedence, amelyet a táborozók csoportosan látogathatnak. A medencénél az úszómester és az ifjúsági vezetők figyelnek a rendre és a biztonságra. 

A tábor területén négy sportpálya (tenisz, kosárlabda, röplabda és foci), valamint ping-pong terem és sportcsarnok található, amelyeket a táborozók szakfelügyelet mellett vehetnek igénybe. A sporteszközök ingyen kölcsönözhetőek.  

A táborozás ideje alatt a gyerekeknek életkoruknak megfelelő sportolási és egyéb szabadidős lehetőségeket nyújtunk (pl. kenuzás, biciklizés, kalandpark, arborétum látogatás, kirándulás és hajókázás a kisebb korosztályoknak). Ezeket a szolgáltatásokat a részvételi díj tartalmazza. 

Szarvasi táborozóink az együtt töltött 12 nap alatt dalokat és táncokat tanulnak, amiről a szülők is meggyőződhetnek a táborban készült képeken és hangulatvideókon. 

A születésnapokat a táborban közösen ünnepeljük meg. Néha egyszerre tíz nyelven énekeljük, hogy „Booooldooog születésnapot!” 

Szarvasról minden gyerek egy ajándék tábori pólóval tér haza, így év közben sem fakulnak meg a nyári emlékek.

Přístup k Židovství v táboře je otevřený a pluralitní. Akceptujeme všechny směry Judaismu; od kulturního, přes tradiční až po ortodoxní, je pro nás velmi důležité, aby se v táboře každý cítil, jako doma, nehledě na to, z jakého pochází prostředí, či jakým způsobem přistupuje k víře. Abychom takové prostředí zajistili, dodržujeme na veřejných místech Šabat v souladu s židovskými tradicemi a naše kuchyň je striktně košer. Na Szarvas jezdí mnoho dětí, které zde zažijí svůj první Šabat.