Informace

Jednou z našich priorit je udržovat a podporovat na Szarvasi bezpečné, otevřené a zdravé prostředí jak pro naše táborníky tak I zaměstnance. Společně s přihláškou akceptují všichni rodiče, děti I zaměstnanci výslovný kodex a pravidla tábora Szarvas.

Nepřípustné chování a vyloučení z tábora

Následující činnosti jsou přísně zakázány. Porušení kteréhokoli z nich vyústí v okamžité vyloučení z tábora:

 • Držení či konzumace alkoholických nápojů.
 • Držení či konzumace drog

Následující činnosti jsou považovány za hrubé porušení pravidel tábora a mohou vyústit v okamžité vyloučení z tábora nebo jiné vážné tresty:

 • Kouření: Celý areál tábora je striktně nekuřácký po celou dobu tábora, stejná pravidla platí i pro výlety mimo areál.
 • Opuštění tábora bez povolení.
 • Chování, které vážně narušuje komunitu, vlastní bezpečí či bezpečí ostatních.

V PŘÍPADĚ VYLOUČENÍ Z TÁBORA HRADÍ VEŠKERÉ NÁKLADY NA DOPRAVU DOMŮ RODINA ÚČASTNÍKA ČI KOMUNITA.

V případě, že rodiče nemohou vyzvednout dítě osobně, musí určit jinou dospělou osobu, která ponese za dítě zodpovědnost.

Mějte na paměti

 • Tábor Szarvas nenese žádnou zodpovědnost za osobní majetek účastníků, pokud ho nemají uložený v táborové bezpečnostní schránce.
 • Účastníci tábora nesou finanční odpovědnost za jakékoli škody, které vědomě způsobí svým chováním.
 • Služby tábora mohou být využívány pouze účastníky.
 • Vzhledem k pravidlům stanoveným táborovým lékařem je zakázáno do tábora vnášet jakákoli zvířata.
 • Táborová kuchyň a jídelna je Košer, je proto zakázáno do nich vnášet nekošer potraviny. Jídlo z jídelny je možné vynášet pouze na jednorázových plastových talířích.

Návštěva tábora

Povolení k návštěvě může udělit pouze ředitel tábora. Návštěvníci, kteří obdrží toto povolení mohou být v areálu tábora pouze s oficiální návštěvní kartou, kterou obdrží po příjezdu od ochranky tábora.

Zdraví, bezpečí a pojištění

 •  Tábor má obecné pojištění a pojištění nehod pro všechny účastníky I zaměstnance tábora po celou dobu jeho konání. Toto pojištění kryje nehody či škody, které nastanou v areálu tábora, či během oficiálních aktivit, pod dohledem vedení tábora, mimo tábor. Szarvas nenese žádnou zodpovědnost za události, které se odehrají mimo tento rámec.
 • Tábor je provozován v souladu s pravidly ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – Národní veřejná zdravotní služba) a HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analýza rizik a kritické kontrolní body).
 • Abychom zajistili bezpečný a zdravý chod tábora, vyžadujeme od všech účastníků, aby navštívili svého praktického lékaře přibližně týden před samotným začátkem turnusu a vyžádali si lékařem potvrzené osvědčení, prokazující zdravotní stav umožňující návštěvu věřejných míst. Každý účastník si musí s sebou přivést kartičku pojištěnce, nebo kopii, kterou odevzdá vedoucímu skupiny při příjezdu.

Jiný...

 • V táboře se snažíme o enviromentálně uvědomělý způsob života a stejné hodnoty se snažíme předávat i táborníkům. Například materiály používané během programů jsou uloženy a znovu použity způsobem přátelským k životnímu prostředí.
 • Nedoporučujeme si s sebou brát mobilní telefony ani jiné cennosti (Např. Herní zařízení, šperky…), za které nemůžeme ručit! V táboře je k dispozici bezpečnostní schránka, do které je možné po dohodě s madrichy cennosti uložit.

Jak dlouhý je jeden turnus

V roce 2023 naše turnusy trvají vždy 12 dní, začínají v neděli a končí v pátku. 

Kolik dětí se účastní turnusu? Kolik jich je ve skupině? Kolik na pokojích?

Během každého turnusu se Szarvas stává domovem pro 400-450 dětí. Skupiny jsou sestavovány podle zemí a věku. Počet dětí ve skupině se odvýjí od celkového počtu účastníků jednotlivých zemí. Děti jsou ubytovány v pokojích po 4, 6, 8 a 12.

A co ubytování?

Děti jsou ubytovány v domcích podle velikosti skupiny, pohlaví a preferencí jednotlivých zemí. Toto jsou jediné faktory, které ovlivňují typ domků, ve kterých děti bydlí a my každý rok vynakládáme maximum úsilí, aby každý táborník dostal stejnou úroveň péče a služeb.

Kdo se stará o moje děti během dne?

Většinu času trávi děti se svými Madrichy. Madrichové prochází tréninkem pod taktovkou jednotlivých komunit. V táboře jsou také k dispozici zkušení zamestnanci JDC, Unit Headi, koordinátoři, profesionální personál, lékaři, sestřičky a plavčíci, kteři dohlíží na děti.

Kolik dětí připadá na jednoho Madricha?

Toto číslo se liší v závislosti na věku táborníků. Mladší děti jsou tradičně v menších skupinkách, na jednoho madricha tak připadá menší množství dětí. Například: Ve skupině Negev jsou dva madrichové, kteří se starají o 8-10 dětí, zatímco ve skupině Hermon může být 20-25 táborníků a dva madrichové.

Je v kempu lékař?

Ano. Lékařská pomoc je v kempu dostupná nepřetržitě. Přímo v areálu je plně vybavená ordinace. Své připomínky k táborovému lékaři můžete sdílet v registračním formuláři (sekce komentáře)

Kolikrát denně děti jedí?

Během tábora zajištujeme čtyři jídla denně, tři hlavní jídla podávaná v jídelně a odpolední svačinku (Koláč, ovoce, atd.) podávanou mimo jídelnu.

Moje dítě má speciální dietní režim. Co mám dělat?

Uveďte prosím tyto informace v příslušné kolonce registračního formuláře, tyto informace budou předány zaměstnancům tábora. Také vám doporučujeme kontaktovat svého Szarvas koordinátora.

Co mám dětem zabalit?

 • Kartičku pojištěnce, nebo kopii
 • Věci osobní hygieny
 • Ručník/y
 • Plavky
 • Oblečení a boty na sport
 • Oblečení na venkovní (denní I večerní) aktivity
 • Hezké oblečení na Šabat (Košile, hezké kalhoty pro chlapce, dlouhá sukně či šaty pro dívky)
 • Kipa pro chlapce
 • Čepici a opalovací krém
 • Repelent
 • Pláštěnku pro případný déš

Co dětem nepřibalit?

Nedoporučujeme si s sebou brát mobilní telefony ani jiné cennosti (Např. Herní zařízení, šperky…), za které nemůžeme ručit! V táboře je k dispozici bezpečnostní schránka, do které je možné po dohodě s madrichy cennosti uložit.

Je v táboře obchůdek? Kolik peněz mám svému dítěti přibalit?

Přímo v táboře je kiosek, kde je možné zakoupit drobné občerstvení, nápoje a základní hygienické potřeby. Kiosek zavírá hodinu před každým jídlem. Vedle jídelny je také Szarvas obchůdek, kde je možné zakoupit suvenýry. Nemůžeme vám říct přesně kolik peněz dětem přibalit, podle našich zkušeností však lze tuto částku odhadnout. Děti si většinou v kiosku kupují jednu až dvě svačinky denně, případně si chtějí v Szarvas obchůdku koupit táborovou mikinu, nebo nějakou další drobnost. Nemůžeme nést odpovědnost za peníze či cennosti, které nejsou uloženy v bezpečnostní schránce.

Jak mohu kontaktovat své dítě?

Důrazně nedoporučujeme dětem přibalovat mobilní telefony. Pokud se však rozhodnete dětem telefon na tábor dát, můžete je kontaktovat během krátkých pauz po jídlech.

Mohu své dítě navštívit?

Povolení k návštěvě může udělit pouze ředitel tábora. Pro získání předběžného povolení nás prosím kontaktujte na info(zavináč)szarvas.camp. S tímto povolením můžete vstoupit do tábora, kde obdržíte návštěvní kartičku, kterou musíte mít stále u sebe, až do vašeho odjezdu.

Je tábor Košer a Šomer Šabat?

Ano. Židovství v táboře je otevřené a pluralitní. Akceptujeme všechny židovské směry, protože je pro nás důležité, aby každý v táboře cítil jako doma, ať už pochází ze zcela sekulárního či velmi pobožného prostředí. Jídlo v táboře je Glatt Košer a dodržujeme veřejně Šabat.

Nejsme pobožní, moje dítě nemá žádné znalosti o Judaismu…

Na tom vůbec nezáleží. Tábora Szarvas se účastní lidé z celého světa, pro které je náš tábor prvním skutečným setkáním s Judaismem, získají zde základní znalosti a oslaví svůj první Šabat. Jedním z našich cílů je učit táborníky o židovské kultuře a tradicích, tak, aby mohli začít budovat svou židovskou identitu svým vlastním způsobem.

Jak vypadá typický den na Szarvasi?

  7:30 - Budíček
  8:20 - Mifi (Mini mifkad)
  8:30 - Mifkad
  8:45 - Snídaně
  9:30 - Peula
  10:30 - Sport
  11:30 - Madrich Time
  12:30 - Oběd
  15:00 - Zpívání
  16:00 - Tanec
  17:00 - Výtvarné dílny
  19:00 - Večeře
  ~20:30 - Večerní program
  22:00 (6-9 let), 23:00 (10-12 let) a 23:30 (13-18 let) Večerka

Další aktivity: Challenge park, kola (pro starší), bazén, mifgash, projekty, pardes, návštěva synagogy, kánoe, lezecká stěna, zip-line, plavba, exkurze do minulosti, návštěva botanické zahrady, výstavy (v táboře), muzeum (v táboře), táborový oheň, pečení pit, atd.

Na každém mezinárodním turné přivítáme přibližně 400-450 dětí z více než 25 zemí. V závislosti na počtu přihlášených dětí se v každé věkové skupině pohybuje 50 až 150 dětí.

Táborníci jsou ubytováni v moderních domech v důmyslném, dobře vybaveném a bezpečném prostředí. Máme tři různé typy ubytování. Táborníky ubytováváme ve skupinách po 4-6-8-12 osobách. Umístění dětí závisí na počtu věkových skupin, poměru pohlaví a preferovaném umístění zemí/věkových skupin. Typ ubytování není ovlivněn cenou účasti ani zemí původu - naším cílem je poskytnout všem co nejkvalitnější péči. Naše pokoje nejsou společné. 

Děti dostávají čtyři košer jídla denně (tři v jídelně a svačinu, kterou může být koláč, ovoce apod.). Nikdo u nás nechodí hladový, máme hostinu! Pokud vaše dítě dodržuje speciální dietu, nezapomeňte to při vyplňování přihlášky uvést do příslušné kolonky, abychom se mohli přizpůsobit. V restauraci není dovoleno podávat žádné vnější (nekošer) potraviny!

V areálu kempu je také občerstvení, kde je k dispozici svačina, občerstvení a základní hygienické potřeby. Občerstvení se zavírá hodinu před jídlem a otevírá se až po něm. Nemůžeme vám přesně poradit, kolik vás to bude stát, ale odhadli bychom, že hranice se bude pohybovat někde kolem ceny jedné nebo dvou svačin na den; s celkovou částkou 5000-7000 HUF neuděláte chybu. Pokud dítě kupuje suvenýry nebo dárky, měli byste počítat s vyšší cenou. V obou kioscích můžete platit kartou! Stejně jako u jiných větších položek nemůžeme za kartu převzít odpovědnost. V táboře je k dispozici uzamykatelný trezor, do kterého si táborník může s pomocí svého madricha kdykoli uložit cennosti. 

Snažíme se žít ohleduplně k životnímu prostředí a vychovávat k tomu i naše táborníky. Všechny materiály jsou skladovány a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. V táboře jsme zavedli systém tříděného sběru odpadu.

V kempu je k dispozici bazén, který mohou využívat skupiny táborníků. Na pořádek a bezpečnost v bazénu dohlíží plavčík a vedoucí mládeže. 

Tábor má čtyři sportovní hřiště (tenisové, basketbalové, volejbalové a fotbalové), pingpongovou halu a sportovní halu, které jsou táborníkům k dispozici pod odborným dohledem. Sportovní vybavení si můžete zapůjčit zdarma.  

Během tábora jsou dětem nabízeny sportovní a volnočasové aktivity odpovídající jejich věku (např. kanoistika, cyklistika, zážitkový park, arboretum, výlety a plavby lodí pro mladší děti). Tyto služby jsou zahrnuty v účastnickém poplatku. 

Naši táborníci se v Szarvaši během 12 dní naučí písně a tance, o čemž se rodiče mohou přesvědčit na fotografiích a náladových videích pořízených na táboře. 

Narozeniny se v táboře slaví společně. Někdy zpíváme "Všechno nejlepší k narozeninám!" v deseti jazycích najednou. 

Každé dítě se domů vrací s táborovým tričkem, aby vzpomínky na léto během roku nevybledly.

Přístup k Židovství v táboře je otevřený a pluralitní. Akceptujeme všechny směry Judaismu; od kulturního, přes tradiční až po ortodoxní, je pro nás velmi důležité, aby se v táboře každý cítil, jako doma, nehledě na to, z jakého pochází prostředí, či jakým způsobem přistupuje k víře. Abychom takové prostředí zajistili, dodržujeme na veřejných místech Šabat v souladu s židovskými tradicemi a naše kuchyň je striktně košer. Na Szarvas jezdí mnoho dětí, které zde zažijí svůj první Šabat.