110% Fun

Judaismus v táboře

Přístup k Židovství v táboře je otevřený a pluralitní. Akceptujeme všechny směry Judaismu; od kulturního, přes tradiční až po ortodoxní, je pro nás velmi důležité, aby se v táboře každý cítil, jako doma, nehledě na to, z jakého pochází prostředí, či jakým způsobem přistupuje k víře. Abychom takové prostředí zajistili, dodržujeme na veřejných místech Šabat v souladu s židovskými tradicemi a naše kuchyň je striktně košer. Na Szarvas jezdí mnoho dětí, které zde zažijí svůj první Šabat.