Naše historie

JDC-Lauder tábor v Szarvaši byl založen v létě roku 1990. Mnoho let, změn a tradic později se stalo slovo Szarvas slovem klíčovým, symbolem východoevropského židovstva, především pak židovstva pro Maďarsko. Rodiče, kteří kdysi sami byli táborníky, či madrichy (vedoucími), nám dnes posílají své vlastní děti a spolu s nimi znovuprožívají své nezapomenutelné zkušenosti. Mnoho Evropských organizací a kreativních iniciativ má své kořeny zde, kde se jejich vedoucí osobnosti naučili důležitost udržení Evropské židovské tradice a kde mnozí z nich přirostli ke svým židovským komunitám.

Od roku 1990 jsme měli mnoho zajímavých táborových témat a také jsme měli nespočet nezapomenutelných programů, jako například: Noční Exodus vedený Mojžíšem, Café Dilemma, Ples k přelomu století a samozřejmě vždy populární večerní programy, táboráky, talentové show a mnoho dalšího.

Ti, kteří dnes zastávají role vedoucích tábora, zde byli kdysi jako sedmiletí, čerství táborníci, kteří zde trávili léto za létem, dokud jim nebylo 18. Sbírali zkušenost za zkušeností a osvojovali si nové schopnosti. Rozumí, jaké to je, být součástí velké, otevřené a vstřícné židovské komunity a postupem času zaujali mnohé aktivnější a zodpovědnější role na našem táboře. Mnoho táborníků z let nedávno minulých jsou dnes v rolích vedoucích a unitheadů.

Dnes jsou to oni, kdo připravuje, vede a vytváří ony zkušenosti, na které tak rádi vzpomínají.

Tábor Szarvas je židovský letní tábor, který kombinuje budování komunity s podporou individuálního vývoje každého účastníka.

Díky zajímavým a kreativním aktivitám, zážitkům a programům se děti naučí, jaké to je, být součástí skupiny, zatímco se naučí i něco samy o sobě, či se dovedou otevřít ostatním a naučí se vzájemnému respektu. Naše programy jsou založené na otevřenosti naší židovské tradice a na našich hodnotách. Tyto jsou předávány interaktivně, skrz diskuze, konverzaci, umění, hru a, nadevše, možností svobodného rozhodování.

Jsme si vždy vědomi různých věkových skupin a jejich specifik, takže se naše dvanáctidenní turnusy zaměřují na to, abych v lidech probudili touhu se spřátelit, věnovat se sportovním aktivitám a prožít naplno pocit židovského komunitního života. Na Szarvasi se kromě normálního programu mohou děti zúčastnit všemožných speciálních volnočasových aktivit dle jejich vlastního zájmu. Běžné programy jsou vedeny naší skupinou vysoce kvalifikovaných vedoucích, zatímco speciální aktivity jsou vedeny profesionály v daných oblastech.

Pro mnoho dětí a mladých lidí je tento dvoutýdenní tábor jejich první zkušeností z židovskou tradicí. 

Naše vize

Tábor cílí na to, aby Judaismus, který zastává byl otevřený a přívětivý pro každého. Pomáháme účastníkům s jejich vlastní židovskou identitou a umožňujeme jim být součastí velké komunity. Skupinovým zážitkem, výukou a možností prožít Judaismus může každý udělat další krok na jeho židovské cestě.

Naše mise

Tábor Szarvas vytváří komunitu, která posiluje osobní a komunitní vývoj a zaměřuje se na zábavné vzdělávání v bezpečném, motivujícím a různorodém prostředí, pod vedením kvalifikovaných vedoucí. Nabízíme množství možností k prozkoumávání a posilování identity skrze nekonečné možnosti kulturních, náboženských a tradičních způsobů poznávaní Judaismu, ponecháváme však na každém, aby si svou vlastní cestu zvolil sám.

Naše cíle

Mezi naše hlavní cíle patří to, že všichni naši táborníci a vedoucí budou: