Organizátoři a podporovatelé

Szarvas patří nám všem a proto spoléháme na Vaší pomoc!

ORGANIZÁTOŘÍ

Maďarská JDC nadace ("Joint") – JDC Hungary Foundation

Od roku 1991, JDC Hungary podporuje rodiny a komunitu. Náš hlavní cíl je, abychom mohli pomoci židům v nouzi a také přeživším Holocaustu. Chceme udržet a zachovat prosperující židovské komunity a židovský život v Maďarsku a zajistit možnosti pro zapojení se do rozličných židovských aktivit.

S pomocí a podporou Severoamerické federace (North American Federation), pokrývá Joint skrze JDC Hungary rozdíl mezi tím, kolik děti za tábor zaplatí a tím kolik běh tábora opravdu stojí. 

Link: JDC

Proč je Szarvas důležitá pro JDC?

Protože věří, že tábor v Szarvasi je jedinečný vzdělávácí program, kde si účastníci osvojí jejich vlastní židovství a naučí se o židovských tradicích v zábavném a přátelském prostředí. JDC také rozumí tomu, že Szarvas je do dnešního dne hlavním producentem vedoucích židovských osobností naskrz Evropou. 

Náš organizační partner: Lauderova nadace

Jak můžete pomoci?

Šiřte povědomí o Szarvaši! Řekněte svým přátelům, příbuzným a dalším. S Vaší pomocí můžeme oslovit i ty, kteří o nás ještě neslyšeli, a i oni se pak mohou stát naší součástí. Sledujte nás na Facebooku!

Buďte první, kdo se zaregistrují. Čím dříve víme počet účastníků, tím lépe můžeme naplánovat a spravovat naše zdroje. V různých komunitách začíná registrace individuálně. Nejčastěji v zimě, či na jaře.

Dejte možnost ostatním. Pokud je to možné, dovolujeme si Vás poprosit, aby každý zaplatil tolik z opravdové ceny tábora, kolik jen může, nejlépe však celou sumu. Pro více informací se obraťte na Vaše lokální koordinátory. Přirozeně můžete pomoci ostatním dětem a přispět na jejich účastnický poplatek. Každá koruna se počítá. Tímto způsobem dáte dětem, které by jinak tuto šanci neměly, možnost užít si tábor jako ostatní! 

Děkujeme! Více a více lidí se každoročně podílí na podpoře našich programů. Nejde pouze o rodiče dětí, ale i o další, kteří jsou součástí našich komunit. Děti, kterým bylo tímto způsobem umožněno být součástí Szarvaše a jejich rodiče jsou opravdu šťastní a velmi vděční za Vaši pomoc. Příští rok chceme pomoci ještě více dětem!