Oznámení o ochraně osobních údajů táborníků

Prohlášení o ochraně soukromí („prohlášení“) vám poskytuje informace o činnostech JDC Hungary souvisejících se zpracováním dat – adresa organizace: 1075 Budapest, Síp utca 12, Maďarsko („JDC Hungary“ nebo „my“) – a to s ohledem na určité osobní údaje týkající se přihlašujících se zájemců a účastníků mezinárodního tábora židovské mládeže JDC-Lauder („tábor Szarvas“ nebo „tábor“).

Účelem zpracování osobních údajů organizací JDC Hungary je vyřizování přihlášek účastníků tábora („účastníci“) a zajištění jejich účasti na táboře Szarvasz včetně vyřízení 

Prohlášení je uspořádáno následovně:

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů, rozsah zpracovávaní osobních údajů, doba uchovávání osobních údajů, příjemci osobních údajů
 3. Jaká je doba trvání zpracování údajů?
 4. Zpracovatelé osobních údajů a poskytovatelé služeb
 5. Vaše práva
 6. Vaše opravné prostředky
 7. Dodatky k prohlášení o ochraně soukromí
 8. Kontaktní informace

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Pokud se přihlašujete na tábor Szarvas jako účastník, bude správcem vašich osobních údajů JDC Hungary (adresa: 1075 Budapest, Síp utca 12; e-mail: reg@szarvas.camp; telefon: +361-888-9400), provozovatel tábora Szarvas.

2. Jaký je účel, právní základ pro zpracování osobních údajů, rozsah zpracovávaní osobních údajů, doba uchovávání osobních údajů a kdo je příjemcem osobních údajů

Některé z cílů zpracování námi zpracovávaných osobních údajů, kategorie zpracovávaných údajů, právní základ pro jejich zpracování, doba zpracovávání osobních údajů a seznam subjektů majících přístup k údajům jsou uvedeny v tabulce níže.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajůPrávní základ pro zpracování osobních údajůOsobní údaje / kategorie zpracovávaných osobních údajůDoba uchovávání osobních údajůPříjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Přihláška a registrace na tábor a ověření totožnosti účastníka tábora a jeho zákonných zástupců za účelem komunikace s nimi a zpracování správných údajů.Osobní údaje jsou zpracovávány na základě nezbytnosti pro plnění smlouvypodle článku 6, odstavce (5)(a) zákona o informacích a ode dne 25. května 2018 v souladu se článkem 6, odstavcem (1)(b) nařízení GDPR. 

Zpracování informací o náboženském vyznání je založeno písemným souhlasempodle článku (5), odst. (2)(a) zákona CXII z roku 2011 o právu na určení informací o vlastní osobě a svobodě informací („zákon o informacích“) a od 25. května 2018 vyžaduje výslovný souhlassubjektu údajů podle článku 9, odst. (2)(a) nařízení GDPR. 

Uvedení osobních údajů za tímto účelem je podmínkou, kterou musíte splnit, abyste s námi mohli uzavřít smlouvu. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, vaše účast a registrace na tábor se může zdržet, případně nemusí být vůbec možná.
Osobní údaje:
 • Jméno, jméno matky, datum a místo narození, adresa, e-mailová adresa;
 • Cestovní dokument: typ, číslo, datum uplynutí platnosti, datum vydání a vydávající země.
 • Kontaktní jméno pro naléhavé případy, telefonní číslo domů a do zaměstnání, mobilní telefonní číslo, e-mail
 • Jméno prvního a druhého zákonného zástupce, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • Uvedení názvu školy přihlašovanéhoVybraný turnus tábora Szarvas:
Informace o náboženském vyznání:
 • Příklon k hnutím, událostem, organizacím vztahujícím se k židovské kultuře
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vaší účasti na táboře, údaje budou vymazány po uplynutí zákonné pětileté lhůty (článek 6:22 paragrafu (1) občanského zákoníku), pokud ovšem nebude zpracovávání dat nutné v souvislosti se vznesením, prosazováním nebo obhajobou právních nároků.
 • Organizátoři programu tábora Szarvas v centrále JDC Hungary
 • Koordinátoři v jednotlivých zemích, pouze informace, se kterými se musí seznámit
 • WEBSTATION Bt. (1034 Budapest, Kecske utca 23.) jakožto zpracovatel údajů poskytující službu hostování serverů.
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation
Ověření zdravotní způsobilosti účastníků pro účast na táboře;Písemný souhlassubjektu údajů podle článku 4, odst. (3) zákona XLVII z roku 1997 o zpracovávání a ochraně zdravotnických informací a souvisejících údajů („zákon o zdravotnických informacích“), článku 5, odstavce (2)(a) zákona o informacích a po 25. květnu 2018 na základě výslovného souhlasusubjektu údajů v souladu s článkem 9, odst. (2)(a) nařízení GDPR.Poskytování osobních údajů ke zpracování za tímto účelem je dobrovolné. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, vaše účast a registrace na tábor se může zdržet, případně nemusí být vůbec možná.

Osobní údaje:

 • Jméno, jméno matky, datum a místo narození, adresa, e-mailová adresa;

Informace o zdravotním stavu:

 • Číslo sociálního pojištění nebo zdravotního pojištění (u zahraničních účastníků)
 • Informace o alergiích (např. hmyzí bodnutí, včelí bodnutí, medikace, pyl/prach nebo potraviny a alergen včetně odpovídající požadované medikace)
 • Potravinová intolerance
 • Výška, váha
 • Informace ohledně aktuálního zdravotního stavu (zda účastník aktuálně trpí astmatem, diabetem, příušnicemi, spalničkami, planými neštovicemi, nebo je prodělal v minulosti; nebo menstruace, chronický průběh choroby, a také informace o tom, zda přihlašovaný vyžaduje léčbu)
 • Pravidelné podávání léků;
 • Zda bude účastník užívat léky po dobu trvání tábora;
 • Další informace o fyzickém nebo psychickém stavu, které by mohly mít vliv na účas
 • Omezení fyzické aktivity, pokud existuje;
 • Informace o anamnéze (vážná zranění, operace, zlomeniny kostí)


Tyto informace budeme zpracovávat, dokud nezrušíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo dokud neuplyne zákonná pětiletá lhůta (článek 6:22, paragraf (1) občanského zákoníku) podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
 • Organizátoři programu tábora Szarvas v centrále JDC Hungary
 • Zdravotníci na táboře Szarvas 
Zpracování plateb od účastníků tábora / zákonných zástupcůZpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvypodle článku 6, odstavce (5)(a) zákona o informacích a od 25. května 2018 v souladu se článkem 6, odstavcem (1)(b) nařízení GDPR; a článku 6, odstavce (1)(c) nařízení GDPR v souvislosti s účetními povinnostmi.Uvedení osobních údajů je podmínkou, kterou musíte splnit, abyste s námi mohli uzavřít smlouvu. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, vaše účast a registrace na tábor se může zdržet, případně nemusí být vůbec možná.

Osobní údaje:

 • Jméno plátce;
 • Informace týkající se kreditní karty účastníka tábora nebo jeho prvního či druhého zákonného zástupce včetně typu karty, čísla karty, data uplynutí platnosti a čísla CVC;
 • Informace týkající se bankovního účtu účastníka tábora nebo jeho prvního nebo druhého zákonného zástupce včetně názvu a adresy banky a čísla bankovního účtu.
Osobní údaje budou zpracovávány až do uplynutí doby pro přiznání daně (článek 202, odst. (1) zákona o zdanění), a pokud jde o účetní záznamy, budou skartovány/vymazány 8 let po skončení účetního roku za účetní období po skončení pracovního poměru (paragrafu 169 zákona o účetnictví).
 • Finanční ředitel / finanční oddělení JDC Hungary
Vyhodnocování dosahu a dopadu tábora Szarvas prostřednictvím průzkumůPísemný souhlas subjektu údajů podle článku 5, odst. (2)(a) zákona o informacích, od 25. května 2018 bude vyžadován i váš výslovný souhlas podle článku 9, odst. (2)(a) nařízení GDPR. Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám ale své údaje neposkytnete, nebudeme vědět, zda je nutné v táboře provést nějaké změny.Osobní údaje:
Jméno, místo a země narození, datum narození, věk, adresa, město a země bydliště, národnost, e-mail a telefonní číslo.
Pohlaví a vzdělání.

Informace o náboženském vyznání:
Příklon k hnutím, událostem, organizacím vztahujícím se k židovské kultuře
Tyto informace budeme zpracovávat, dokud nezrušíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.Mezinárodní centrum JDC pro komunitní rozvoj („JDC-ICCD“ – International Centre for Community Development) nadace American Jewish Joint Distribution Committee pro Evropu, Asii a Afriku („AJJDC EAA“)
Poskytování služeb osobního charakteru účastníkům tábora, a to včetně stravování, ubytování, kulturních a dalších zábavních programůZpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvypodle článku 6, odstavce (5)(a) zákona o informacích a ode dne 25. května 2018 podle článku 6, odst. (1)(b) a s písemným souhlasemsubjektu údajů podle článku 5, odst. (2)(a) zákona o informacích, článku 4, odst. (3) zákona XLVII z roku 1997 o zpracování a ochraně zdravotních záznamů a souvisejících údajů (zákon o zdravotních záznamech) a od 25. května 2018 bude vyžadován i výslovný souhlas subjektu údajů podle článku 9, odst. (2)(a) nařízení GDPR. 

Uvedení osobních údajů je podmínkou, kterou musíte splnit, abyste s námi mohli uzavřít smlouvu. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, vaše účast a registrace na tábor se může zdržet, případně nemusí být vůbec možná.

Osobní údaje:

 • Jméno, jméno matky, datum a místo narození, adresa, e-mailová adresa;

Informace o náboženském vyznání:

 • Příklon k hnutím, událostem, organizacím vztahujícím se k židovské kultuře
 • Informace o alergiích (např. hmyzí bodnutí, včelí bodnutí, medikace, pyl/prach, potraviny nebo alergeny a odpovídající požadovaná medikace)
 • Potravinová intolerance
 • Výška, váha
 • Informace týkající se aktuálního zdravotního stavu (zda účastník aktuálně trpí astmatem, diabetem, příušnicemi, spalničkami, planými neštovicemi, nebo je prodělal v minulosti, a zda vyžaduje léčbu)
 • Pravidelné podávání léků
 • Zda bude účastník užívat léky po dobu trvání tábora;
 • Další informace o fyzickém nebo psychickém stavu, které by mohly mít vliv na účast
 • Omezení fyzické aktivity, pokud existuje; Informace o anamnéze
Tyto informace budeme zpracovávat, dokud nezrušíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo dokud neuplyne zákonná pětiletá lhůta (článek 6:22, paragraf (1) občanského zákoníku) podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
 • Organizátoři programu tábora Szarvas v centrále JDC Hungary
 • Zaměstnanci kuchyně tábora Szarvas, pokud jde o potravinové intolerance účastníků
 • Zdravotníci, pokud jde o potravinové intolerance, zdravotní stav a potřeby pacientů
 • Táborový psycholog.
Zajištění bezpečnosti na tábořeOprávněné zájmy JDC Hungarypodle článku 6, odst. (5)(b) zákona o informacích a od 25. května 2018 i podle článku 6, odst. (1)(f). JDC Hungary má za to, že má převažující oprávněný zájem na zpracovávání údajů za účelem zajištění bezpečnosti účastníků tábora.Poskytování osobních údajů je požadavkem podle zákona.

Osobní údaje:

 • Jména účastníků a pokoje, ve kterých budou ubytováni
 • Každý účastník tábora bude muset předložit doklad totožnosti s fotografií
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu pobytu účastníků na táboře.
 • Ostraha
Zasílání zpravodajů – informací o možnostech účasti na dalších mládežnických programech nebo jiných informací souvisejících s organizací JDC, a to e-mailem nebo poštouSouhlassubjektu údajů podle článku 5, odst. (1)(a) zákona o informacích a od 25. května 2018 podle článku 6, odst. (1)(a) nařízení GDPR. Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám své údaje neposkytnete, nebudeme vám ale moci zasílat zpravodaje.

Osobní údaje:

 • Jméno, jméno matky, datum a místo narození, adresa, e-mailová adresa. 
 • Jméno prvního a druhého zákonného zástupce, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
Tyto informace budeme zpracovávat, dokud nezrušíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.


 • Organizátoři programu tábora Szarvas v centrále JDC Hungary
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation  
Pořizování fotografií, videa a obrazových záznamů v průběhu tábora a využití těchto záznamů pro obecnou propagaci tábora SzarvasPísemný souhlassubjektu údajů podle článku 5, odst. (2)(a) zákona o informacích, od 25. května 2018 bude vyžadován i váš výslovný souhlaspodle článku 9, odst. (2)(a) nařízení GDPR.Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám své údaje neposkytnete, nebudeme je ale moci zpracovat.

Osobní údaje:

 • Hlas, podoba, simulovaná podoba, další charakteristické rysy, ústní a písemná prohlášení

Informace o náboženském vyznání:

 • Příklon k hnutím, událostem, organizacím vztahujícím se k židovské kultuře
Tyto údaje (foto, video a obrazové záznamy) budeme zpracovávat a zveřejňovat, dokud nezrušíte svůj souhlas se zpracováním údajů.
 • Zaměstnanci IT a multimédií JDC Hungary  
 • Zveřejňování fotografií, videa a obrazových záznamů během tábora
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation

3. Jaká je doba trvání zpracování záznamů?

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány ve formě, která by umožňovala identifikaci vaší osoby po dobu delší, než je přiměřeně nutné k jejich zpracování za účelem, za kterým jsme je od vás získali nebo zpracovali, nebo než je uvedeno v příslušné legislativě s ohledem na dobu uchovávání údajů. Vaše osobní údaje budou v každém případě uchovávány po dobu vaší účasti na táboře a následně po dobu stanovenou zákonem, nebo dokud nebudou promlčeny možné nároky související s vaší účastí na táboře.

4. Zpracovatelé osobních údajů a poskytovatelé služeb

Po dobu fungování tábora Szarvas můžeme nakládat s vašimi osobními údaji a pro jejich zpracování za různým účelem využívat služby různých zpracovatelů osobních údajů a externích poskytovatelů služeb, tito pracují naším jménem a v souladu s našimi pokyny. Zpracovatelé údajů mohou vaše osobní údaje ukládat v tištěné nebo elektronické formě do chráněných centralizovaných databází, ke kterým je omezen přístup. Elektronické databáze mohou spravovat pouze speciálně pověření správci, přičemž přístup k uvedeným databázím mají jen oni. Zpracovatelé údajů budou osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o zpracovávání údajů, která s nimi bude uzavřena.

5. Vaše práva

Vaše práva (do 25. května 2018):

Podle platného maďarského zákona na ochranu osobních údajů máte jako subjekt údajů kromě jiného právo na přístup k informacím, jste oprávněni opravovat své údaje, blokovat nebo označovat osobní údaje, požádat o jejich vymazání a také můžete vznést námitku proti jejich zpracování.

(i) Máte právo na přístup k informacím

Na vaši žádost vám musíme jako odpovědný správce údajů poskytnout informace o údajích, které zpracováváme, zdroji těchto údajů, účelu, právním základu a době zpracovávání údajů, o názvu a adrese zpracovatelů údajů a činnosti, kterou provádějí, o okolnostech, účincích a opatřeních přijatých k zastavení/prevenci incidentů v oblasti ochrany údajů/soukromí, a pokud dochází k převodu dat, také o právním základu takového převodu a příjemci údajů. Tyto informace vám poskytneme písemně v nejkratší možné době, nejpozději do 25 dnů od data doručení příslušné žádosti ve srozumitelné formě. Pokud jste již stejné informace nepožadovali v průběhu roku, ve kterém žádost podáváte, jsou tyto informace zdarma. V ostatních případech vás můžeme požádat o úhradu nákladů.

(ii) Jste oprávněni opravovat své osobní údaje: 

Pokud údaje nebudou souhlasit se správními osobními údaji, které jste nám poskytli, provedeme jejich opravu.

(iii) Jste oprávněni blokovat nebo označovat osobní údaje:

Můžete požádat o zablokování nebo označení osobních údajů. Na vaši žádost vaše osobní údaje zablokujeme, pokud je možné na základě dostupných informací předpokládat, že by jejich vymazání poškodilo vaše oprávněné zájmy. Blokované osobní údaje mohou být zpracovávány pouze, pokud existuje účel, za kterým se zpracovávají a který zakazuje jejich vymazání. Pokud budete mít námitky ohledně správnosti, přesnosti nebo aktuálnosti osobních údajů, které zpracováváme, tyto osobní údaje označíme, učiníme tak ale pouze, pokud jejich nesprávnost nebo nepřesnost nebude možné jednoznačně určit.

(iv) Máte právo požádat o vymazání svých údajů: 

Osobní údaje vymažeme, pokud bude jejich zpracovávání protizákonné, o vymazání požádá dotčená osoba, údaje budou neúplné nebo nesprávné – a tento stav nebude možné zákonným způsobem napravit – a to, pokud jejich vymazání není zakázáno zákonem, nadále neexistuje účel zpracování údajů nebo pokud již uplynula doba uchovávání údajů nebo bylo jejich vymazání nařízeno soudem či maďarským Národním úřadem pro ochranu údajů a svobodu informací.

(v) Jako správce údajů máme na vymazání, zablokování nebo opravu údajů 25 dní. Nebude-li vaše žádost o opravu, zablokování nebo vymazání údajů vyřízena, musí vám správce dat do 25 dnů písemně, nebo s vaším svolením elektronicky, sdělit důvody takového rozhodnutí. Jako dotčenou stranu vás budeme informovat o žádosti o opravu, zablokování, označení nebo vymazání údajů předložené jinou osobou, a také budeme informovat každého, komu byly dané údaje dříve poskytnuty, pokud ovšem s ohledem na účel zpracování údajů, nebudou poškozeny vaše oprávněné zájmy tím, že vám nebude oznámení zasláno. 

(vi) Máte právo vznést námitku:

V jistých případech uvedených v příslušné legislativě nebo jsme-li povinni osobní údaje zpracovávat nebo poskytovat pouze proto, abychom splnili zákonnou povinnost nebo prosadili oprávněné zájmy správce údajů, příjemce údajů nebo třetí strany, můžete vznést proti zpracovávání svých osobních údajů námitku, pokud ovšem zpracování osobních údajů nepředepisuje zákon. V takovém případě vaši žádost o vymazání uskutečníme poté, co splníme naše zákonné povinnosti. Námitkou se budeme zabývat co nejdříve, nejpozději do 15 dnů od data jejího doručení, a rozhodneme o důvodech a budeme žadatele písemně informovat. Pokud dojdeme k závěru, že je námitka oprávněná, přestaneme údaje zpracovávat, přestaneme shromažďovat a převádět další údaje, údaje zablokujeme a budeme informovat další subjekty, které již obdržely údaje dotčené námitkou, o námitce i o všech opatřeních přijatých v souvislosti s ní, a také subjekty, které jsou povinny jednat v zájmu prosazení práva na námitku. Nebudete-li s naším rozhodnutím ohledně své námitky souhlasit, můžete jej do 30 dnů od data oznámení napadnout u soudu. Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete přímo kontaktovat. V této souvislosti vás můžeme požádat, abyste předtím, než uplatníte svá práva, prokázali svou totožnost.

(vii) Poškozená strana má nárok na náhradu škod:

Budeme kompenzovat jakoukoli škodu vzniklou nezákonným zpracováním údajů nebo porušením požadavků na zajištění bezpečnosti dat. V případě porušení osobnostních práv může poškozená strana žádat o odškodnění podle článku 2:52 paragrafu občanského zákoníku. Správce údajů nese odpovědnost za škodu způsobenou subjektu údajů zpracovatelem údajů. Správce údajů je zproštěn odpovědnosti, pokud škoda vznikla kvůli nevyhnutelné příčině nesouvisející se zpracováním dat.

Vaše práva (od 25. května 2018):

 V souladu s platným zákonem na ochranu osobních údajů můžete mít právo (i) požádat o přístup ke svým osobním údajům, (ii) požádat o opravu svých osobních údajů, (iii) požádat o jejich vymazání, (iv) požádat o omezení při zpracovávání vašich osobních údajů, (v) požádat o přenesení údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování osobních údajů (včetně námitky proti profilování údajů a máte také další práva týkající se automatizovaného rozhodování). 

Vezměte, prosím, na vědomí, že výše uvedená práva mohou být omezena platným národním zákonem o ochraně osobních údajů. Dále uvádíme další informace o vašich právech v rozsahu, v jakém se uplatní obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

(i) Právo na přístup k údajům

Můžete mít právo vyžádat si od nás potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, požádat o přístup k těmto osobním údajům. Tyto informace o přístupu k údajům kromě jiného obsahují informaci o účelech zpracování, o kategoriích osobních údajů a příjemcích těchto kategorií údajů, jimž jsou nebo budou osobní údaje poskytnuty.  Můžete mít právo na získání kopie osobních údajů, které jsou zpracovávány. Pokud si vyžádáte další kopie, můžeme vám účtovat poplatek v přiměřené výši závisející na administrativních nákladech. 

(ii) Právo na opravu osobních údajů

Můžete mít právo na opravu nepřesných osobních údajů týkajících se vaší osoby. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i formou dodatečného prohlášení.

(iii) Právo na vymazání údajů (právo být zapomenut)

Za určitých okolností můžete mít právo na vymazání vašich osobních údajů a my můžeme mít za povinnost tyto údaje vymazat. 

(iv) Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněni od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou dané údaje označeny a budeme je moci zpracovávat pouze za určitým účelem.

(v) Právo na přenositelnost údajů

Za jistých okolností můžete mít právo na to, abychom vám předali ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu údaje týkající se vaší osoby, které jste nám dříve poskytli, a můžete mít právo na převedení těchto údajů na jiný subjekt, aniž bychom vám v tom jakkoli bránili.

(vi) Právo vznést námitku a práva související s automatickým rozhodováním

Za jistých okolností můžete být oprávněni vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů včetně profilování s odvoláním na vaši konkrétní situaci a požadovat po nás, abychom nadále vaše osobní údaje nezpracovávali.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost jejich zpracování před tím, než souhlas odvoláte. Budou-li vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli protestovat proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely včetně profilování, a to v rozsahu souvisejícím s takovými aktivitami přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje nebudeme za takovým účelem nadále zpracovávat.

Navíc za určitých okolností v případě automatizovaného individuálního rozhodování máte právo požádat o lidskou intervenci, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

6. Vaše opravné prostředky

Máte také právo stěžovat si u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva, můžete kontaktovat maďarský Národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (1024 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu), nebo můžete podat žalobu a požádat o náhradu škod, které vám vzniknou v důsledku nezákonného zpracování osobních údajů, nebo porušení požadavků na bezpečnost osobních údajů. Pokud žijete v Maďarsku, informujeme vás, že žaloba může být podána u soudu podle místní příslušnosti bydliště nebo obvyklého bydliště subjektu údajů.

7. Dodatky k prohlášení o ochraně soukromí

Toto prohlášení můžeme příležitostně aktualizovat, aby bylo v souladu s našimi zákonnými povinnostmi a veškerými změnami ve zpracování vašich osobních údajů. O dodatcích nebo revizi prohlášení o ochraně soukromí vás budeme informovat předem stejně, jako jste byli informováni o tomto prohlášení. Informace o poslední aktualizaci prohlášení naleznete v sekci „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části prohlášení.

8. Kontaktní informace

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů na základě tohoto prohlášení, kontaktujte, prosím, JDC Hungary na adrese 1075 Budapest, Síp utca 12, e-mailem:reg@szarvas.camp; telefonicky: +361-888-9400.