110% Fun

Лагерен речник

Изкуство
мястото на което се провежда изкуството се намира в края на лагера

Аш-Лайла
вечерно предизвикателство за кураж

Бейт Давид
една от сградите в лагера, състояща се от няколко стаи за активности и синагога

Ханих
лагерник/участник

Челиндж парк
място за тиймбилдинг в лагера, което се използва от лагерниците под наблюдението на обучен екип и мадрих

Чайна таун
няколко типично китайски постройки, намиращи се до Купола; три къщи ограждащи една по-малка покрита част (наречена дупката), която е също подходяща за дейности.

Стена за катерене
два броя, изкуствено издигнати стени с дръжки за ръце и крака; може да бъде ползвано само под наблюдението на тренирани водачи

Галил
10–12 годишната група от лагерници

Голан
13–15 годишната група от лагерници

Хермон
най-големите, 16-18 годишната група от лагерници

Иматерем
("стая за молене") голяма зала до тази за хранене, която въпреки името си се ползва повече за групови занятияи, като танци.

Клуб
две по-малки стаички, намиращи се до изкуството

Юнитхед
човек от екипа, който е отговорен за всички мадрихи на съответната държава(цялата група се казва юнит); служи за ръководител и гайд

Купола
(буквално означава "купол") климатизираната спортна зала на лагера,която, благодарение на размера си,се използва за всички големи лагерни събития

Образователен център
стая в Бейт Давид,която е кръстена на играчките и игрите намерени в нея, както и заради дейностите, които се провеждат в нея.С помощта на специални игри, лагерниците могат да учат за юдаизма един от друг по уникален начин

Мадрих
обучен водач на група,състояща се от неопределен брой ханихи,обикновено водена от двама мадриха

Мадрих тайм
групова дейност, водена от мадриха, която се концентрира върху забавлението и груповата динамика

Макабиада
голамо спортно състезание за целия лагер, Олимпиадата на лагера

Мифи
групова дейност за събуждане преди мифкад

Мифгаш
("среща/и") групи от различни държави се събират за да се опознаят и да научат нещичко за различните култури

Мифкад
сутрешна сбирка на целия лагер с цел забочване на деня подубаващо

Негев
най-малките, 6-9 годошната група от лагерници

Пеула
интересна програма съобразена с темата на лагера, която се води от мадриха

Парди
серия от активности, наредени по модела на пеула, като лагерниците избират темата от няколко представени

Кръжоци
серия от сесии, покриващи около 20-25 различни активности, които са избирателни за по-големите лагерници в началото на лагера. Темите за разнообразни, като например писане на вестник, правене на филми, различни танци, барабани или графити

Сарваш Таймс
личното списание на лагера, публикувано около 2 пъти на сесия, като неговите редактори са група от лагерници

Талант шоу
огромното талант шоу на лагера