Допълнителни забавления

Изкуство
мястото на което се провежда изкуството се намира в края на лагера

Аш-Лайла
вечерно предизвикателство за кураж

Бейт Давид
една от сградите в лагера, състояща се от няколко стаи за активности и синагога

Ханих
лагерник/участник

Челиндж парк
място за тиймбилдинг в лагера, което се използва от лагерниците под наблюдението на обучен екип и мадрих

Чайна таун
няколко типично китайски постройки, намиращи се до Купола; три къщи ограждащи една по-малка покрита част (наречена дупката), която е също подходяща за дейности.

Стена за катерене
два броя, изкуствено издигнати стени с дръжки за ръце и крака; може да бъде ползвано само под наблюдението на тренирани водачи

Галил
10–12 годишната група от лагерници

Голан
13–15 годишната група от лагерници

Хермон
най-големите, 16-18 годишната група от лагерници

Иматерем
("стая за молене") голяма зала до тази за хранене, която въпреки името си се ползва повече за групови занятияи, като танци.

Клуб
две по-малки стаички, намиращи се до изкуството

Юнитхед
човек от екипа, който е отговорен за всички мадрихи на съответната държава(цялата група се казва юнит); служи за ръководител и гайд

Купола
(буквално означава "купол") климатизираната спортна зала на лагера,която, благодарение на размера си,се използва за всички големи лагерни събития

Образователен център
стая в Бейт Давид,която е кръстена на играчките и игрите намерени в нея, както и заради дейностите, които се провеждат в нея.С помощта на специални игри, лагерниците могат да учат за юдаизма един от друг по уникален начин

Мадрих
обучен водач на група,състояща се от неопределен брой ханихи,обикновено водена от двама мадриха

Мадрих тайм
групова дейност, водена от мадриха, която се концентрира върху забавлението и груповата динамика

Макабиада
голамо спортно състезание за целия лагер, Олимпиадата на лагера

Мифи
групова дейност за събуждане преди мифкад

Мифгаш
("среща/и") групи от различни държави се събират за да се опознаят и да научат нещичко за различните култури

Мифкад
сутрешна сбирка на целия лагер с цел забочване на деня подубаващо

Негев
най-малките, 6-9 годошната група от лагерници

Пеула
интересна програма съобразена с темата на лагера, която се води от мадриха

Парди
серия от активности, наредени по модела на пеула, като лагерниците избират темата от няколко представени

Кръжоци
серия от сесии, покриващи около 20-25 различни активности, които са избирателни за по-големите лагерници в началото на лагера. Темите за разнообразни, като например писане на вестник, правене на филми, различни танци, барабани или графити

Сарваш Таймс
личното списание на лагера, публикувано около 2 пъти на сесия, като неговите редактори са група от лагерници

Талант шоу
огромното талант шоу на лагера

Основни песни

Haydiduda

Haydiduda-duda-hey x4 Number one - just for fun
Haydiduda-duda-hey x2
Number two - just for you
Haydiduda-duda-hey x2
Number three - just for me
Haydiduda-duda-hey x2
Number four - like before
Haydiduda-duda-hey x2
Number five - come alive!
Haydiduda-duda-hey x2
Number six - disco mix
Haydiduda-duda-hey x2
Number seven - like in heaven
Haydiduda-duda-hey x2
Number eight - contemplate
Haydiduda-duda-hey x2
Number nine - same old line
Haydiduda-duda-hey x2
Number ten - sing again
Haydiduda-duda-hey x2
Number eleven - back to heaven
Haydiduda-duda-hey x2
Number twelve - like an elf
Haydiduda-duda-hey x2
Number thirteen - like a queen
Haydiduda-duda-hey x2
Number fourteen - like a drunk queen
Haydiduda-duda-hey x2
Number fifteen - like Bruce Springsteen
Haydiduda-duda-hey x4

Baby Shark
Baby Shark x4
Mama Shark x4
Daddy Shark x4
Papa Shark x4

Went to swim x4
Saw a shark x4
Start swim faster x4
Shark attacked x4
Lost a leg x4
Call 9-1-1 x4
Was too late x4
Went to heaven

Reincarnation as a... Baby Shark...

Wishy Washer Woman

Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Washin' her clothes She goes ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah That's how the washer woman washing her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Dryin' her clothes She goes sh ha sh ha sh ha sh ha That's how the washer woman drying her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Foldin' her clothes She goes (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) (clap) That's how the washer woman folding her clothes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Smelling the rose She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* She goes *ffff* *aaaa* That's how the washer woman smelling the rose
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Typing her notes She goes *cin* *ska* *cin* *ska* *cin* *ska* *cin* *ska* That's how the washer woman typing her notes
Waaaaaaaaaayyyyyyyyyy Down in the valley where nobody goes There's a wishy washy washer woman Saying goodbye She says *good* *bye* She says *good* *bye* She says *good* *bye* She says *good* *bye* That's how the washer woman saying goodbye

My name is Joe

Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and no kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your right hand
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and one kid One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your left hand
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and two kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your right leg
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and three kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your left leg
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and four kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your head
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and five kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said no. Than push this button with your whole body
Hi, my name is Joe And I'm working in a button factory I have a wife and six kids One day, my boss came to me. He said: "Joe, are you busy?" - I said YES.

Еврейски песни

Amen

Bitfila - Amen
Sheola - Amen
Kol hanshama tehalel Ya - Amen
Veten birkat shalom ushmor al betenu Karev otanu lachalom shebetochenu Ten tamid bracha bemaasey yadenu Ptach libenu shetamid nashir lecha.
Elohai - Amen Tikvotai - Amen Atof otanu beahava - Amen
Ten lanu chayim ushmor alenu Ten shetitgashem ahavatenu Ten lanu bracha ha'er panenu Ptach libenu shetamid nashir lecha.
Laolam - Amen Lechulam - Amen Chazek et ruach ha'adam - Amen Bitfila - Amen Lashalom - Amen Kol hanshama tehalel Ya - Amen.

Hine Ma Tov

Hineh ma tov uma na'im
Shevet achim gam yachad

Adon Olam

Adon olam, asher malach, beterem kol, yatzir nivra. Leet naasah vecheftzo kol, azai melech shemo nikra.
Veacharey kichlot hakol, levado yimloch nora. Vehu haya, vehu hoveh, vehu yihyeh betifara.
Vehu echad, veeyn sheni lehamshil lo, lehachbira. Beli reishit, beli tachlit, velo haoz vehamisrah.
Vehu Eli, vechai goali, vetzur chevli beet tzarah. Vehu nisi umanos li, menat kosi beyom ekra. Beyado afkid ruchi beet ishan veairah. Veim ruchi geviyati, Adonai li velo ira.

David Melech Israel

David melech Israel
Chai, chai vekayam

Oseh Shalom

Oseh shalom bimromav
Hu ya'aseh shalom aleynu
V'al kol Israel
V'imru, imru amen

Szarvas Times

2009 - Spring

Szarvas Times

2009 - Summer

Szarvas Times

2011 - Spring

Szarvas Times

2012 - Winter 1


Szarvas Times

2012 - Winter 2

Szarvas Times

2012 - Summer

Szarvas Times

2013 - Summer

Szarvas Times

2013-2014 - Winter


Szarvas Times

2014 - Spring

Szarvas Times

2015 - Spring

Tikkum Olam

2013 - Summer