110% Fun

Юдаизмът в лагера

Подходът към юдаизма в лагера е отворен и плуралистичен. Ние приемам всякакви течения и стилова на юдаизма; от културни до традиционални до религиозни и е важно за нас всеки да се чувства като у дома си, без значение каква е тяхната история или ниво на заинтересованост. За да подсигурим това, кухнята в лагера е кашерна и спазваме традициите на шабат в свободните пространсва на лагера. Има много лагеници, които преживяват първия си шабат на лагера.