Szarvastábor - A tábor életéről és szabályairól

A tábor életéről és szabályairól

Azért, hogy mindenki boldogan és egészségesen gyarapodjon élményekkel, van néhány apróság, amit a táborban bizony be kell tartania a résztvevőknek...
Házirend

A tábor szolgáltatásait csak a táborozók vehetik igénybe.
A tábor nemdohányzó, tehát a dohányzás a tábor egész területén tilos. Ez vonatkozik a tábor által szervezett egyéb rendezvényekre és a tábor ideje alatt tartott kirándulásokra is.
A tábor házirendjét minden táborozónak be kell tartania. A házirend súlyos megsértése, szeszes ital illetve drog birtoklása vagy fogyasztása, a tábor engedély nélküli elhagyása, a közösséget kirívóan zavaró magatartás következménye a táborból való azonnali kizárás. Amennyiben a szülő nem tartózkodik Magyarországon gyermeke táborozásakor, kérjük, jelöljön meg egy felelős személyt és az elérhetőségeit. Az idő előtti hazautazás költsége minden esetben a szülőt/nevelőt terheli.
A szándékos károkozás anyagi felelősséget von maga után.
A tisztiorvosi előírásnak megfelelően a tábor területére állatot behozni tilos.
Mivel a tábor élelmezése kóser, ezért a tábor területére nem kóser élelmiszert behozni tilos.

A látogatásról
A táborozók és a tábor dinamikája érdekében a látogatási nap kizárólag a tábor nyolcadik napja, vasárnap. A vendégeket szeretettel várjuk, de a látogatók csak 13 és 18 óra között tartózkodhatnak a tábor területén. A táborozók a szülők látogatása alkalmából szórakoztató műsorral készülnek, ahol ének, tánc és sport bemutató is előfordul. A táborozókat a tábor területéről csak szülő vagy nevelő viheti ki, aláírt kilépővel. Amennyiben más hozzátartozó, rokon, ismerős szeretne a táborozóval távozni, az minden esetben csak szülői vagy nevelői engedéllyel történhet. A látogatók neveit a regisztrációkor, illetve legkésőbb a látogató napot megelőző napig a regisztrációs felületen, a táborozó adatainál jelezni kell! A lista hiányában a táborba való bejutás ideje meghosszabbodhat, illetve a biztonsági szolgálat megtagadhatja a látogató beengedését.

A látogatónapon kívüli látogatásra a tábor vezetősége adhat engedélyt. Ebben az esetben a vendég előzetes egyeztetés alapján látogatókártyával tartózkodhat a tábor területén.

A biztonságról és az egészségről
A táborozók részére, az indulástól az érkezésig a teljes időtartamra, a Chartis Europe S.A. Magyarország biztosítónál általános és balesetbiztosítást kötünk, amely a tábor területén, illetve a tábor-vezetőség által felügyelt rendezvényeken esetleg bekövetkezett károkra biztosít. A tábor vezetősége csak az említett biztosítás keretein belül vállal bármilyen felelősséget.

A tábor mindenben megfelel az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) és a HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) szabályainak.

Az új rendelkezések értelmében szervezett nyári tábor vagy üdülés kezdete előtt a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek formanyomtatványon kell nyilatkoznia a gyermek állapotáról. A megváltozott szabályok értelmében a gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja, hogy a táborozásban részt vevő gyermek egészségi állapota megfelelő. A nyilatkozat letölthető a weboldalunkról. A kitöltött nyilatkozatot a buszindulásnál (illetve a tábor első napján) át kell adni a szervezőknek! A TB kártyáját, vagy annak másolatát minden résztvevő hozza magával a táborba.

Zsidóság a táborban
A tábor zsidósága nyitott és pluralista szemléletű. Minden zsidó irányzatot elfogadunk és fontosnak tartjuk, hogy mindenki otthon érezhesse magát, érkezzen bármilyen háttérrel, a legvilágibb szemlélettől a legvallásosabbig. Mindezek elősegítéséért a tábor élelmezése kóser és megtartjuk a Sábátot. Sok táborozónak itt van az első Sábát élménye.Egyéb...
A táborban igyekszünk környezettudatosan élni és erre nevelni a táborozókat is. A felhasznált anyagokat környezetbarát módon tároljuk és újrahasznosítjuk. A tábor területén bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést.
Kérjük, hogy mobiltelefont és egyéb nagyobb értékeket (pl. MP3 lejátszót) a táborozók ne hozzanak magukkal, mert ezekért nem tudunk felelősséget vállalni! A táborban van zárható értékmegőrző, amelyben a táborozó a madrichja segítségével bármikor elhelyezhet értékeket.
A táborban van több nyilvános - kártyás - telefonfülke. A nyilvános telefonokat Sábátkor (péntek estétől szombat estig) zárva tartjuk.