Szarvastábor - Adatkezelés

Adatkezelés

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a JDC / MAZS Alapítvány / Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor weboldalához kapcsolódó esetleges adatkezelés, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
A JDC / MAZS Alapítvány / Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül – nem továbbítja.

Minden olyan esetben, ha az esetlegesen szolgáltatott adatokat a JDC / MAZS Alapítvány / Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A www.szarvastabor.hu weboldal használatával a felhasználó teljes egészében elfogadja a fenti feltételeket.